[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] روشنفکر

شماره: ۹۳

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ١٣٣٤

 

 [مجلّه]

حظیرةالقدس اشغال شد

شرح روی جلد

 

هفته گذشته از پرحادثه ترین هفته‌های سال جاری بود سفیر کبیر شوروی بطور ناگهانی بطرف مسکو حرکت کرد (شرح در همین صفحه ستون سوم)، حظیرةالقدس از طرف فرمانداری نظامی اشغال شد (شرح در صفحات ۳ و ۴ و ۵)، غوغای پیدا شدن گنج در کرمان در داخله و خارجه انعکاس شدیدی پیدا کرد (شرح در صفحه ۶) و بالاخره یکعده سارق مسلح در جاده کرج بکامیون حامل دو میلیون و نیم ریال پول حمله کردند و کار تقریباً انجام گرفته و سرقت عملی شده بود که ناگهان راننده با شجاعت بی‌نظیری اتومبیل را از میان دزدان رهانید (شرح در صفحه ۶).

در عکس روی جلد در قسمت بالا دست راست لاورنتیف سفیر شوروی و دست چپ تیمسار بختیار فرماندار نظامی در حظیرةالقدس دیده میشوند. در قسمت پائین، دست راست سارقین راه کرج و دست چپ آقای سالار بهزادی نماینده مجلس دیده میشوند که غوغای گنج از املاک خانواده ایشان بلند شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]