[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۶۶ - نهم ذیحجه ۱۴۰۷

[شماره:] ۴۵۵

[صفحه:] ۳

 

وهابیت مذهب استعماری آل سعود

بسمه تعالی

مقدمه

وهابیت که امروزه بنا حق بعنوان یک مذهب از مذاهب اسلامی شناخته شده است در اصل چیزی جز ساخته دست استعمار و استعمارگران ضد اسلامی در ممالک اسلامی جهت ایجاد تفرقه نمی‌باشد. این مذهب ساختگی در قرن ۱۸ میلادی توسط جاسوسان انگلیسی از جمله «همفر» جاسوس معروف انگلیس در ممالک اسلامی پی‌ریزی شده است و بنیان‌گذار آن «محمد بن عبدالوهاب» می‌باشد. «همفر» جاسوس انگلیسی و پرورش دهنده محمد عبدالوهاب در کتاب خود بنام «خاطرات همفر» به مسئله چگونگی آشنایی خود با این عبدالوهاب و شخصیت او و همچنین تشویق وی به ادعای ایجاد مذهب جدید پرداخته است.

«همفر» جاسوس انگلیسی، وظیفه داشت، ابعاد اختلافات میان مسلمین را برسی کرده و راههای دامن زدن به آتش نفاق و اختلافات را تا سر حد انفجار بیاموزد و جنگ بین مسلمین را راه اندازد.

«همفر» برای اجرای بخشی از مأموریت خود به بصره رفت و شخص «محمد بن عبدالوهاب» را یافت و به دست او مکتب جدیدی بنام وهابیت اختراع کرد و او را راهی عربستان نمود تا بدین‌وسیله اسلام را محو و نابود سازد

آنچه که می‌توان در مورد مذهب وهابیت قضاوت کرد مقایسه آن با مذهب جاسوسی و پوچ بهائیت در ایران می‌باشد و همان نقش بهائیت را در ممالک اسلامی – عربی به عهده داشته و دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]