[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] رسالت

[تاریخ:] سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۶۵ – ۱۱ محرمالحرام ۱۴۰۷

[شماره:] ۱۹۶

[صفحه:] ۳

 

روابط غیرعلنی آمریکا و اسرائیل

بررسی روابط آمریکا و اسرائیل، در صورتیکه فقط به سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل نسبت به یکدیگر و ارتباط گروههای صهیونیست با دولت آمریکا و تأثیر و تأثر متقابل بین آندو خلاصه شود، ناقص و نارسا خواهد بود...

...فردی به نام فرنوش یکی از چند عضو جمعیتهای یهودی شیراز که قبلاً به مدت ۹ سال در آمریکا به تحصیل اشتغال داشته است به بخش کنسولی سفارت آمریکا و درخواست مهاجرت به آمریکا توسط وی خبر میدهد. در همین سند «مندیک» فرد تهیه کنندۀ گزارش از قول آقای فرنوش مینویسد که برخی از یهودیان ایران حرف از مهاجرت به اسرائیل میزنند، در حالیکه بقیه به آمریکا به عنوان یک محل امن نگاه میکنند. همچنین آقای فرنوش یادآور میشود که تبعیض مذهبی در شیراز در مقایسه با دیگر شهرهای ایران کمتر مشهود میباشد ولی این تبعیض هنوز وجود دارد. برای مثال، خواهر او که یک نرس در بیمارستان نمازی شیراز میباشد. فهمیده است که یک طومار بوسیلۀ مسلمانان بنیادگرا در دست تهیه میباشد که در آن خواسته شده تا کارمندان صهیونیستی و بهائی را از بیمارستانها اخراج نمایند...

...یکی از گروههای سیاسی ساخته دست استعمار که آمریکا به دروغ آنرا اقلیت مذهبی مینامیده و اینگونه نامگذاری هم خود دلیلی بر نمونهای از تأئید و حمایت توسط آمریکا میباشد، فرقه ضاله بهائیت میباشد. بد نیست بدانیم که شهر حیفا در فلسطین اشغالی قبر میرزا حسینعلی بهاء جانشین باب که در نهایت خود را خدای بهائیان نامید را در بر دارد و از این رهگذر میتوان به گرایش بهائیان به اسرائیل و تلاقی یک مسلک به ظاهر مذهبی با یک مسلک سیاسی خادم جهانخواران رسید. شاه سابق ایران هم به عنوان یک متحد طبیعی امپریالیسم و صهیونیسم روابط حسنهای با بهائیان داشت. سند شماره یک جلد ۳۷ اسناد لانه جاسوسی در این مورد حاوی نکات جالبی است. در این سند میخوانیم: «از نظر تعداد، مذهب بهائیگری قابل ازدیاد است و در سطح تصمیمگیری در دولت ایران در حال اعمال نفوذ میباشد. از اعضای مذهب بهائیگری می توان سرهنگ عبدالکریم ایادی پزشک شخصی شاه ایران، سرهنگ فریدون جم (بازنشسته) سفیر ایران در اسپانیا و معلم پیشین فرزند شاه که یک بهائی متعصب و دوست صمیمی سرهنگ ایادی است و حداقل یکی از فرماندهان نیروی سلطنتی هوایی ایران و چند تن از مأموران عالیرتبه و کارمندان معمولی نیروی هوایی را نام برد.

از آنجا که مسئله بهائیان بطور مستقیم به روابط آمریکا و اسرائیل مرتبط نیست. بیش از این به آن نپرداخته و به بررسی ارتباطات صهیونیستهای ایرانی که علاوه بر وابستگی سیاسی به اسرائیل با سفارت سابق آمریکا در تهران نیز روابط اطلاعاتی داشتند میپردازیم:...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]