[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:] یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۱- ۹ ژوئن ۲۰۰۲

[شماره:] ۴۷۴۰

 

نقدی بر سخنان فیشر

یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان اخیراً در جمع خبرنگاران اعلام کرد: آلمان مخالف مجازاتهایی است که بر اساس مقررات دین اسلام در ایران اعمال می‌شود.

فیشر در این مصاحبه از بهایی‌ها به عنوان یک اقلیت دینی یاد کرده و از آنها حمایت نمود.

فیشر گفت: ما نگران حقوق بشر در ایران هستیم. در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه آلمان چند نکته را متذکر میشوم.

۱-این‌گونه اظهارنظر کردن دخالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض حقوقی است که در سازمان ملل، کشورها بر آن اساس عضویت این سازمان جهانی را پذیرفته‌اند.

...

بهایی‌ها یک اقلیت دینی نیستند. یک سرویس جاسوسی است که سر در آخور سرویسهای جاسوسی آمریکا، اسراییل و انگلیس دارد. حداقل این اطلاعات را آقای فیشر از وزیر اطلاعات خودشان می‌توانند بگیرند.

هیچ‌یک از فرق اسلامی، بهائیت را به عنوان یک مذهب و دین به رسمیت نمی‌شناسد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]