[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] رسالت

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۶۵ – ۲۷ محرمالحرام ۱۴۰۷ – ۲ اکتبر ۱۹۸۶

[شماره:] ۲۱۰

[صفحه:] ۱

 

دستگیری مسلمانان معترض به تجمع فرقه قادیانیها در لندن

تهران – خبرگزاری جمهوری اسلامی

پلیس انگلستان در حمایت از فرقه «قادیانی» تعدادی از مسلمانان شهر برادفورد را دستگیر کرد اما با برپایی تظاهرات علیه این اقدام پلیس ناگزیر شد بازداشت شدگان را به قید ضمانت آزاد کند...

...یادآوری میشود زمان ایجاد فرقه سیاسی قادیانی یا احمدیه در شبه قاره هند مانند خلق فرقه بهائیت در ایران به زمان تلاش انگلیس برای نفوذ در این منطقه یعنی یکصد و پنجاه سال قبل بازمیگردد و هر دو فرقه با فاصله زمانی کم در جهت ایجاد تفرقه مذهبی و همواری نفوذ استعمار بوجود آمدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]