[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] رسالت

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۶۵ – ۲۸ ربیعالثانی ۱۴۰۷

[شماره:] ۲۸۴

[صفحه:] ۳

 

(قسمت دوّم)

اسرائیل در آسیا

...مذاهب ساخته شدۀ ذهنهای پوچ استعمارگران به ویژه انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم همچون بهائیگری، قادیانیه و سمائیه که در ممالک آسیائی به وجود آمدهاند، با ایجاد ساختارهای حزبی و تشکیلات منسجم که حتی از بسیاری از تشکیلات احزاب و گروههای سیاسی متشکلتر و منسجمتر میباشد و بیشباهت به تشکیلات سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی نیست، اسرائیل را به عنوان نقطۀ اتکا و پشتیبان درجۀ یک خود دانسته و متقابلاً نیز خود را موظف به ارائه خدمت و ادای دِین نسبت به تل آویو میدانند. در حال حاضر بهائیان در کشورهای پاکستان، هند، تایلند، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و استرالیا و قادیانیها در کشورهایی مانند پاکستان و هند و بنگلادش و سمائیها (پیروان احمد سمائی شاخۀ انشعابی از بهائیت) در اندونزی و مالزی و استرالیا از نفوذ و گستردگی قابل ملاحظهای برخوردار میباشند و هر سه گروه فوق بلا استثناء دارای روابط حسنه و بسیار نزدیکی با اسرائیل بوده و از کمکهای مالی و برنامه ریزی و تعیین خط مشی از سوی تل آویو در عالیترین سطح بهرهمندی میباشند. پیروان این ادیان با پرداختن به مشاغل مهم و پردرآمد و کسب تحصیلات عالیه و تخصص در امور مهم بعضاً پستهای کلیدی را در دستگاههای دولتی و رسمی کشورهای آسیائی به دست آورده و اعمال نفوذ مینمایند. رهبران مذاهب فوق در فواصل کوتاه هرچند گاه به اسرائیل مسافرت میکنند و در ارتباط مستقیم و مستمر با سفارتخانهها و نمایندگیهای صهیونیستی در کشورهای آسیائی میباشند. مهاجرت بهائیان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشورهای آسیائی توان کاربردی این گروههای به ظاهر مذهبی را برای اسرائیل افزایش داده است. در مجموع میتوان گفت که اینگونه مذاهب، در حقیقت «احزاب سیاسی» میباشند...

...عمدهترین و مهمترین شیوههای نفوذی رژیم اشغالگر قدس در آسیا عبارتند از:

۴- استفاده از وجود ادیان و مذاهب استعماری اما در اصل احزاب سیاسی مانند بهائیه، قادیانیه و سمائیه در کشورهای آسیائی.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]