[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:]  دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۶۵- ۴ جمادی‌الاولی ۱۴۰۷

[شماره:]  ۲۸۸  

[صفحه:] ۱۴

 

نگرشی بر نفوذ بی‌حجابی در ایران

 (تحلیلی از بخش اجتماعی)

قسمت اول

... این بی‌بند و باریها توطئه مشترک مثلث شوم استعمار انگلیس، رضاخان و بهائیت می‌باشد، مقصود استعمار تضعیف و تحقیر ارزش‌های اسلامی، یا به تعبیر گویاتر انهدام «وجدان مشترک اسلامی» در میان مسلمانان ملیت‌های گوناگون بود. هدف نهائی و اصلی بهائیت را در این جمله می‌توان خلاصه نمود: «تا امروز تبعیت از احکام دین اسلام بر شما واجب بود، ولی از هنگام ظهور باب دیگر بر هیچ مسلمانی جایز نیست که از دستورات دین اسلام پیروی نماید. با لذت کامل زندگی کنید و آزاد از همه‌چیز باشید». همفر جاسوس انگلیسی راجع به چگونگی ویرانی اعتقاد و ایمان و اخلاص مردم مسلمان و موضوعاتی که از جانب وزارت استعمار انگلیس مطرح گردیده، حجاب زدایی زنان مسلمان را عینیت بخشیده و ایده وهابیت را رسماً ترویج نموده و می‌گوید: «در مسئله بی‌حجابی زنان باید کوشش فوق‌العاده به عمل‌آوریم تا زنان مسلمان به بی‌حجابی و رها کردن چادر، مشتاق شوند. باید به استناد شواهد و دلایل تاریخی ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی‌عباس متداول شده و مطلقاً سنت اسلام نیست. مردم، همسران پیامبر (ص) را بدون حجاب می‌دیده‌اند

 

هجوم بهائیت ضاله در فرهنگ بی‌حجابی

... بهائیت برای طرح‌ریزی و حاکمیت این نقشه شوم برنامه‌ریزی نموده و مأموریت این امر ضد اسلامی به عهده زنی بنام قرة العین که از نخستین پذیرندگان این مسلک بود گذاشته شد ...[او] در اجتماع مردان بی حجاب ظاهر گشت و به آنان بشارت داد که از این پس زنان شما می توانند به مانند من در اجتماع مردان شرکت کنند. او اولین زنی بود که در تاریخ معاصر ایران بر اساس دستورالعمل یک مکتب استعماری، پوشش از روی و تن برگرفت و در اجتماع مردان ظاهر گشت و با این اقدام ... اولین سنگ بی حجابی را در جامعه اسلامی ایران بجای گذاشت. بی حجاب ظاهر شدن او در انظار عموم مردم واقعیتی است که همه مورخین بر آن اتفاق نظر دارند ...

[او] با عکس‌العمل قاطع مردم و علماء اسلامی روبرو شد و سپس در اثر فشار مردم به ناصرالدین ‌شاه دستگیر شد و در سال ۱۲۸۶ هجری قمری در منطقه‌ای از مازندران بدار آویخته شده و جسد آن را درون ‌چاهی انداختند. بدین گونه دفتر زندگی نخستین زنی که ارتباط با جریان استعماری بابیگری، اولین نغمه‌های بی‌حجابی زنان را سر داده بود و خود نیز اولین بی‌حجاب تاریخ معاصر ایران گشته بود، بسته گردید ...

 اما با به هلاکت رسیدن این زن، اندیشه‌های بی‌حجابی زنان که یکی از برنامه‌های مهم استعمار جهانی در چهارچوب فرهنگ‌زدائی از ملل مسلمان بود، نه تنها از بین نرفت، بلکه به مدد انجمن‌های فراماسونری و شیفتگان غرب تقویت شد؛ اما درواقع قره‌العین (زن بهائی) آغازگر آن بود و رضاخان مکمل آن ...

 بعد از این واقعه که در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر است، واقعهٔ کشف حجاب توسط رضاخان مؤید این واقعه است و این دو جریان توطئه‌های پی در پی شیاطین و استعمار جهانی است. با روی کار آمدن رضاخان، فرهنگ اسلامی دستخوش هجوم فرهنگ استعماری قرار گرفت و اولین قشری که برای تسهیل این ضدیت، علیه فرهنگ اسلامی برگزیده شد، قشر زنان جامعه بود و مسئله کشف حجاب مطرح شد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]