[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پیک ایران

[تاریخ:] ۲۱ مرداد ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۲۷

 

دعوای کوکاکولا و پپسی کولا

بمذهب اهانت نکنید

شنیده میشود که صاحبان کارخانه کوکا کلا (گریگوری میرزا تونی و غیره) برای شکستن بازار پپسی کولا درصدد هستند صاحب کارخانه را متهم به بهائی‌گری کرده از حسن عقیده مقامات روحانی و صاحبان نیت پاک سوء استفاده کنند.

بنظر بنده اولا کلا هر چه باشد کلاه است و کسی هم که مسلمان و شیعه علی ولی‌اله نباشد هر چه میخواهد باشد در نظر مردم شیعه یکیست منتهی مراتب اینکه ثابت پاسال هنوز رسما اعلام نکرده است که من بهائی یا بابی هستم و (گریگوری میرزا تونی) از اسمش پیداست که ارمنی و نامسلمان است.

وانگهی اگر ما بخواهیم معتقدات مذهبی را در امر آب و شربت آلات دخالت بدهیم که بحکم الاقرب یمنع الابعد بهائیان و بابیان و ازلی‌ها و سایر فرق حتی قادیانی ها هم بما مسلمانها از ارمنی‌ها نزدیکترند زیرا اینها حضرت رسول اکرم و دوازده ائمه اثنی‌عشر علیهم السلام الله الملک الاکبر را قبول دارند و فقط آن آخرش با ما اختلاف پیدا کرده‌اند که آنها میگویند امام دوازدهم ظاهر شده ولی ما منتظر ظهور موفور السرورش هستیم، ولی ارمنی‌ها از همان اول حسابشان با ما جدا و منکر نبوت حضرت محمد مصطفی صلی‌اله علیه و آله و اهمیت ائمه هدی علیهم السلام هستند.

و بعبارت ساده‌تر با بهائی‌ها بر سر حضرت حجة ابن الحسن اختلاف داریم و با ارمنی‌ها بر سر پنج تن آل عبا و دوازده امام و چهارده معصوم و سایر اولیاءالله و احبائه و شهداء و صدیقین و امامزادگان و فقها و حتی طلاب علوم دینیه و اگر پپسی کلا را یکبار باید نخوریم کوکا کولا را باید صد برابر تحریم کنیم.

بنا بر این خوب است که آقای گریگوری میرزا تونی برای ازدیاد فروش کوکاکولا فکر دیگری بردارند مثلا یا شیشه‌اش را بزرگتر کند یا محتویات شیشه را بهتر یا قیمت را ارزانتر تا مردم طبعا از پپسی کلا صرفنظر کرده و بدنبال کوکاکولا بروند و گرنه این حیله‌ها و تزویرهای ابلهانه نمیتواند ایشان را بسر منزل مقصود برساند بلکه بر عکس بیشتر باعث عصبانیت مسلمانان شده این تشبثات ... مرد رندانه را اهانت بمذهب تلقی و بکلی از خوردن کوکاکولا خودداری خواهند کرد.

حاج محمد حسن رضوی 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]