[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پیام ایران و فلسطین

[تاریخ:]۲۳ مردادماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱

 

مصاحبه مسئول هیئت اجرائی جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین، خواستار نابودی اسرائیل شد

وی علیه شاه مخلوع، اعلام جرم کرد

(این اعلام جرم در ۷ مردادماه ۱۳۵۸ به دادستان کل انقلاب اسلامی ایران ایفاد شد)

اخیراً جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین با خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه‌ای به عمل آورد.

...دومین علت این اعلام جرم این است که وی با کمک رهبران بهائی که عمال صهیونیسم و استعمار می‌باشند اقتصاد و کشاورزی ما را نابود کرده و دشمن زیربنای استقلال اقتصادی ما بوده است و اکنون هم دست‌ بردار نیست و بوسیله مزدوران خود شروع به آتش زدن مزارع ما در کرمانشاه و قزوین و غیره کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]