[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۳ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۸۶

 

مجلس شورای ملّی

امروز هم مجلس از سر و صدا و همهمه زیاد بی‌نصیب نبود

بعنوان قبل از دستور آقایان ارسلان خلعت‌بری، قنات آبادی و شوشتری صحبت کردند.

آقای خلعت‌بری در نطق خود گفتند:

ما باید متکی بقوه تولید مملکت باشیم و اقتصاد مملکت را نمیتوان فدای تصمیمات یک فرد کرد.

آقای شمس قنات آبادی متذکر شدند:

بی‌طرفی برای ایران معنی ندارد و باید دولت هرچه زودتر سیاست خارجی مملکت را روشن کند.

لایحه ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار اضافی برای بانکهای ساختمانی رهنی و کشاورزی مطرح شد.

ساعت ۹ و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز جلسه علنی مجلس شواریملی بریاست آقای اردلان (نایب رئیس) رسمیت یافت...

... ۶ ماه از عمر دولت آقای علاء میگذرد و در این ششماه دولت کوچک‌ترین قدم مفیدی برای مردم برنداشته است. یک عده از این آقایان امتحان خود را در گذشته داده‌اند و معلوم شده است که اهل کار نیستند.

آقای علاء که از اول کسالت داشتند گاهی وقتها کسالتشان زیاد میشد و گاهی کم میشد، رئیس دولت که کل (میر اشرافی – دولت یک مشاور هم دارد بنام ثابت پاسال)

بلکه اکنون میرسیم. (میر اشرافی – دولت دست بهائیها و کلیمیها است نه آقای علاء)...

... میر اشرافی – آقای جفرودی ثابت پاسال چطور آدمیست؟

جفرودی – من میشناسم (زنگ رئیس و همهمه نمایندگان)

قنات آبادی – از روز اول عرض کردم که بفکر موضوع مملکت نیستید،

میر اشرافی – تکلیف خودتان را شروع کنید دزدها پپسی کولا میاورند...

... میر اشرافی - دولت فقط پپسی کولا را خوب درست میکند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]