[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پردیس

[تاریخ:] شنبه ۱۳ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۸۱

[صفحه:] ۴

 

نامه‌ای از یک هموطن- دفاع از حقوق بشر وظیفه همه است

خواه هم دین باشد یا نباشد، و خواه ایرانی باشد و خواه لهستانی

سردبیر محترم روزنامه شریف پردیس

از آنجائیکه روزنامه شما یکی از صدیق‌ترین روزنامه‌ها میباشد و در جمیع مقالات رعایت بی‌طرفی را مینماید و هیچگونه تعصبی نسبت بهیچ دسته، حزب و مذهبی ندارد و با توجه باینکه اینجانب نیز یکی از افراد وطن پرست ایرانی و انساندوست و خالی از هرگونه تعصب و غرض و دشمنی هستم و در ضمن یکی از خوانندگان پروپاقرص روزنامه شما می‌باشم نکاتی چند در مورد دو مطلب در شماره ۷۷ مورخ ۲۶ دیماه ۲۵۴۰ (۱۳۶۰) بنظرم رسید که لازم دانستم در کمال خلوص و اشتیاق اظهار نمایم.

در زمان طفولیت بنا بتربیتی که داشتم (در دامان پدر و مادری روشنفکر بزرگ شدم) دوستان مختلف از جمیع ادیان از جمله بهائی داشته‌ام و این معاشرت با افراد خوب (بمصداق همنشینی تو از توبه باید) تا بامروز چه در کلاسهای متوسطه - عالی و چه در ساعات اداری، اجتماعی و خانوادگی ادامه دارد. اشاره‌ای شده بود دریکی دو مورد چرا بهائیان تنها از صدمات و مشقات و کشتن افراد دیانت خود دفاع میکنند و نامی از دیگران که در واقع هموطن آنان و بهر حال هم نوعشان میباشند نمیبرند و حال آنکه مدعی عالم وحدت عالم انسان و اتحاد و صلح هستند؟

تا آنجا که دوستانم را می‌شناسم اکثراً بطور انفرادی نه تنها غم دوستان بهائی را میخورند بلکه غصه سایر هموطنان را بمراتب بیشتر دارند. حال چنانچه جامعه بهائی آمریکا بعلت تشکیلات منظمی که بهائیان در سراسر دنیا دارند و این تشکیلات همبستگی جامعه را به شدت در بردارد بر حسب وظیفه ایمانی خود از برادران و خواهران بهائی تظلم بمقامات ذیصلاحیت مینماید دلیل بر این است که از طرفی این همبستگی در بین سایر افراد و احزاب جامعه هموطن ما متاسفانه وجود ندارد و از طرف دیگر احیاناً سایر مقامات از حقوق بقیه افراد ستمدیده دفاع خواهند نمود. آنها معتقدند که بهائیان چون مطیع حکومت‌اند و مبرا از دخالت در سیاست بدون هیچ گناه و جرمی حتی بدون محاکمه فقط به خاطر دیانت کشته میشوند و این امر در دنیای متمدن و آزاد امروز مغایر با هر قانون و مقررات انسانی است.

تا آنجا که بگفته دوستانم اعتقاد کامل دارم جامعه بهائی در سراسر عالم بودجه‌ای برای دفاع از حق خود ندارد که بتوانند وجوه هنگفتی به جراید و وسایل ارتباط جمعی از جمله لوموند - لوس آنجلس تایمر و غیره بپردازد ولی طبیعی است که دراینگونه موارد که عده‌ای فقط بجرم دیانت کشته میشوند حس کنجکاوی خبرنگاران و نویسندگان را تحریک مینماید که در نتیجه منجر بمصاحبه و مذاکره با بعضی از افراد مربوط به مسئله میشود کما اینکه یقین دارم آن روزنامه محترم نیز وجوهی دریافت نکرده است.  امید است با رویه بسیار ارزنده ای که همیشه داشته و دارید برای روشن شدن اذهان هم وطنان عزیز عرایض مرا بعنوان یک ایرانی انساندوست و بی طرف چاپ فرمائید.

با تقدیم احترام

صدیقه صادق

 

سخنان عبدالبها و شوقی افندی

" احباء الهی را همواره دلالت ووصیت نمائید که جمیع  شب و روز به آنچه سبب عزت ابدی ایران است پردازند و در تحسین اخلاق و آداب و بذل همت و مقاصد ارجمند و الفت و محبت و ترقی اتساع صناعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند ..." حضرت عبدالبها

حال باید ما در ترقی زراعی و صنایع و تجاری ایران بکوشیم ولو استقلال رفته باشد. ایران نمی میرد و چون به تحسین اخلاق ملت پردازیم هرقسم ترقی در آن هست.

اگر بهائیان به آنچه مامورند قیام و عمل نمایند، مدتی نمیگذرد منتهای آمال جلوه نماید و مملکت ایران قبطه حنان و روضه رضوان شود." حضرت  عبدالبها

انسان را عزت و بزرگواری به راستی و خیرخواهی و عفت و استقامت است به زخارف و ثروت.

 اگر نفسی موفق به ان گردد که خدمت نمایان به عالم انسانی علی الخصوص به ایران نماید سرور سروران است و عزیزترین بزرگان. اینست غنای عظیم و اینست گنج روان و اینست ثروت بی پایان  و الا ننگ عالم انسانی است ولو درنهایت شادمانی است. عبدالبها

هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت.

 عبدالبها:

دمی نیاسائیدو آنی  استراحت نجوئید. شب و روز بکوشید تا مصدر خدمتی گردید، که سبب عزت دولت [ناخوانا] و راحت ونعمت فقرا و رعیت گردد.

اگر بدانید که این منفعت در درگاه احدیت چقدر مقبول است،البته جانفشانی بسی نمائید و به نهایت آسانی کشور ایران را رشک جنت رضوان میکنید. عبدالبها

مگذارید که اولیای امور ادنا تکدری حاصل نمایند، اگر فی الحقیقه بموجب احکام و تعالیم الهیه سالک و عامل شویم و بنوع بشر ووطن خویش خدمت نمائیم عاقبت حقیقت معلوم و مکشوف گردد و خود آن نفوس آگاه شوند و اقبال نمایند، معذالک مگذارید گمان کنند که بهائیان تعلق به وطن خویش ندارند، بلکه به راستی بدانند و یقین نمایند که از همه بیشتر و از همه مخلص تر و از همه ثابت تر در احیای ایران و تعزیز ایرانیان به وسایل حقیقی میکوشند و مطمئن اند که ایران عاقبت عزیز و توانا خواهد شد بلکه به فرموده حضرت عبدالبها: "دولت وطنی جمال مبارک در جمیع بسیط زمین محترم ترین حکومت خواهد گشت و ایران معمور ترین بقاء عالم خواهد شد. "

حضرت شوقی افندی

کشتار بهائیان در ایران ادامه دارد

جراید عصر تهران مصاحبه مطبوعاتی محمدی گیلانی رئیس دادگاههای انقلاب مرکز را منتشر کردند در این مصاحبه آیت‌الله گیلانی قاتل معروف هزاران ایرانی گفت: در مورد جنجال دستگاه‌های تبلیغاتی غرب درباره اعدام بهائیان روشن شده که این فرقه ضاله مضر به این مملکت بوده بر دادگاه‌ها و حکام شرعی واجب است که این افراد را به کیفرشان برسانند!

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]