[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] پردیس

۹ تن از بهائیان دستگیر شدند

تجاوز رژیم خمینی به مردم ایران، بویژه به اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی همچنان ادامه دارد.

آگاه شدیم که علاوه بر آزار و شکنجه بهائیان برای اینکه اعلامیه اظهار ندامت منتشر کنند و اگر نکنند کشته میشوند، ۹ تن از اعضاء محفل ملی نیز دستگیر شده‌اند.

در میان این ۹ تن تا کنون نام تسلیمی که گویا پسر عموی دکتر تسلیمی باشد و همچنین سرتیپ مقربی اعلام شده است.

سه تن دیگر از اعضاء محفل بین‌المللی بهائیان که برای رسیدگی به وضع هم‌کیشان به ایران رفته بودند نیز دستگیر و به زندان افتادند.

پردیس – ما سخت به روش هموطنان بهائی معترضیم. صّم بکم نشسته‌اند و کشتار مردم ایران از جمله هم کیشان خود را نظاره میکنند و باین دلیل که "ما در سیاست دخالت نمیکنیم" از خود هیچ فعالیتی علیه رژیم جهنمی خمینی نشان نمی‌دهند. شما چه در سیاست دخالت بکنید چه نکنید، این خمینی جلاد بهیچکس چه مسلمان چه بهائی باشد، چه کلیمی، چه مسیحی ... رحم نخواهد کرد.

جمله بی‌محتوای "ما در سیاست دخالت نمیکنیم " نمیتواند شما را بعنوان یک انسان، بعنوان یک ایرانی از مسئولیت و اعتراض علنی معاف کند.

این رژیم جنایتکار اساساً گوشش به هیچگونه منطقی بدهکار نیست.

بقیه در صفحه ۱۱

[ناتمام]

 

[روزنامه‌:] پردیس

صفحه ۳ شماره ۱۳ سال یکم شنبه ۸ شهریور ۱۳۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]