[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] پردیس

[تاریخ:] شنبه ۸ شهریور ۱۳۵۹

شماره ۱۳ سال یکم صفحه ۳

 

۹ تن از بهائیان دستگیر شدند

 

آگاه شدیم که علاوه بر آزار و شکنجه بهائیان برای اینکه اعلامیه اظهار ندامت منتشر کنند و اگر نکنند کشته میشوند، ۹ تن از اعضاء محفل ملی نیز دستگیر شده‌اند.

در میان این ۹ تن تا کنون نام تسلیمی که گویا پسر عموی دکتر تسلیمی باشد و همچنین سرتیپ مقربی اعلام شده است.

سه تن دیگر از اعضاء محفل بین‌المللی بهائیان که برای رسیدگی به وضع هم‌کیشان به ایران رفته بودند نیز دستگیر و به زندان افتادند.

پردیس – ما سخت به روش هموطنان بهائی معترضیم. صّم بکم نشسته‌اند و کشتار مردم ایران از جمله هم کیشان خود را نظاره میکنند و باین دلیل که "ما در سیاست دخالت نمیکنیم" از خود هیچ فعالیتی علیه رژیم جهنمی خمینی نشان نمی‌دهند. شما چه در سیاست دخالت بکنید چه نکنید، این خمینی جلاد بهیچکس چه مسلمان چه بهائی باشد، چه کلیمی، چه مسیحی ... رحم نخواهد کرد.

جمله بی‌محتوای "ما در سیاست دخالت نمیکنیم " نمیتواند شما را بعنوان یک انسان، بعنوان یک ایرانی از مسئولیت و اعتراض علنی معاف کند.

بقیه در صفحه ۱۱

[ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]