[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پرچم اسلام

[تاریخ:] ۲۲ مرداد ۱۳۲۶

 [شماره:]  ۶۶- ستون ١

صفحه ۱

 

مبارزه ما مقدس و پیروزی نهائی با اسلام است ...

یکسال ونیم است از تاریخ انتشار روزنامه پرچم اسلام میگذرد

...امروز روزنامه پرچم اسلام شش هزار مشترک و قریب ۱۲۰۰۰ خواننده دارد زیرا شش هزار نسخه چاپ میشود و هر نسخه آنرا لااقل دو نفر میخوانند.

چه بسیار جوانان معصومیکه نزدیک پرتگاه ضلالت «کسروی – بهائی» و مادی‌گری شده و بوسیله این نشریه دینی از بدبختی و گمراهی نجات پیدا کردند...

دکتر فقیهی شیرازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]