[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در بالای صفحه]

 

روزنامه: پرچم اسلام

 

شماره خصوصی: ۷۶

موضوع: پل سفید

صفحه: ۴ ستون: ۲

شماره: ۶۲

مورخ: ۱۸ تیر ۱۳۲۶

امضا -----

 

پل سفید

تلگراف شماره ۱۰۶ صادره از پل سفید حاکی است که ۱ نفر بهایی بنام نیکان‌پور، باعث ایجاد حادثه غم‌انگیز و اغتشاش آمیز در پل سفید شده و اهالی رفع فتنه را از اولیای امور خواستارند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]