[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پرچم اسلام

[تاریخ:] ۱ مرداد [۱۳۲۶]

[شماره:] ۶۴

ستون: ۵

صفحه: ۳

 

بهشهر

نماینده ما از بهشهر مینویسد که دو نفر آموزگار بهائیه در این شهر بر خلاف مذهب رسمی مملکت اقداماتی می‌کنند که عنقریب باعث فتنه و فساد خواهد شد. آیا وزارت فرهنگی کانون تبلیغات ناروا و مرکز فساد اخلاق شده است.!!؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]