[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نهیب آزادی

[تاریخ:] ۶ تیر ۱۳۵۸

[شماره:] ۵۳۴

 

چرا از نام امام سوء استفاده میکنید؟

در فلان روزنامه به خط درشت، عنوان یک خبر بسیار مهم را چنین میخوانیم:

«صرف نوشابههای غیرالکلی جایز است!» با خود میاندیشیم: مگر شکی وجود داشته است که نوشیدن دوغ، سکنجبین، شربت بهلیمو، ممنوعیتی داشته است که اینک اجازهی و جواز نوشیدن آنها را دریافت میداریم؟

ولی، کنجکاوی میکنیم، متن خبر را میخوانیم، درمییابیم آنها که آب فروشی میکنند و «کلا» به مردم هدیه میدادند، به بهانهی بهائی زدائی، از نام و نامهی امام خمینی، بهره برداری کسبی مینمایند. و این هم متن خبر:

تولید کنندگان پپسی کولا، شوئپس، بابل آب و اسو نظر امام خمینی را در مورد این کارخانهها در نامهای که به حضور امام فرستادند و جویا شدند. متن نامه و پاسخ به این شرح است:

سیام خرداد ۱۳۵۸ حضور مبارک حضرت آیتالله العظمی امام خمینی دامت برکاته پس از اهداء سلام احتراما به استحضار میرساند:

کارخانجات تولید کننده پپسی کولا، شوئپس، بابل آب، اسو که دارای دوازده کارخانه در شهرهای مختلف میباشد و قبلا متعلق به گروه ثابت بوده است ولی امروزه کلیه سهم اکثر گروه مذکور در اختیار بنیاد مستضعفین قرار گرفته است نظریه حضرت عالی در این مورد چیست؟

بسمه تعالی

در این موقع که صرف این قبیل محصولات کارخانههای، مذکور برای نجات مستضعفین است، استفاده از آنها جایز است.

روحالله الموسوی الخمینی

۲۵ رجب ۱۳۹۹

هزاران مرحبا به انشاء جوابیه امام، که محققا تدبیر کاسبکارانه دارندگان این کارخانهها را کشف کردهاند و با عبارت «این قبیل محصولات» به مصرف انواع دیگر و محصولات دیگر کارخانهها هم جواز دادهاند، وگرنه پیداست که این صاحبان کارخانهها در حقیقت خواستهاند، مثلاً مصرف «کوکا» و «سون آپ» را تخطئه کنند.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]