[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] نگهبان انقلاب اسلامی

شماره ۶۵

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۱

نوزدهم رجب ۱۴۰۲

صفحه ۱۱

 

اسرائیل سرطانی در منطقه

 

وقتی مسئله تشکیل دولت صهیونیستی در سازمان دول (ملل) طرح شد اولین کشورهایی که رای مثبت دادند آمریکا، انگلیس و شوروی بودند.

نه تنها همه احزاب کمونیستی منطقه در خاورمیانه از دولت صهیونیستی منتهای حمایت خود را چه از نظر سیاسی و چه از نظر مالی و نظامی میکردند بلکه اکثر بنیانگذاران این احزاب خود اشخاصی یهودی یا مشتی صهیونیست بودند. در بدو تأسیس تشکیلات صهیونیستی، انگلیس طرفداران مذاهب بابیت و بهائیت (که خود بنیانگذار این مذهب بود) را که در عراق و ایران و عثمانی زیر فشار شدید قرار داشتند همه را به فلسطین منتقل کرد و بزرگترین عامل نفوذی صهیونیسم در منطقه همین بهائیها بودند که زمینه را برای مهاجرت یهودیان آماده کردند و حالا هم مرکز اصلی بهائیان در دامان انگلیس و اسرائیل است.

از چنین طرحی همه قدرتها خوشحالند چون همه ابرقدرتهای ولو بظاهر مخالف، از وجود این دمل بهره می‌برند، آمریکا و ایادیش به اسرائیل اسلحه میدهند و شوروی به کشورهای دیگر منطقه، (نقطه مقابل اسرائیل)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]