[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نگهبان انقلاب اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ – نوزدهم رجب ۱۴۰۲

[شماره:] ۶۵

[صفحه:] ۱۱

 

اسرائیل سرطانی در منطقه

 وقتی مسئله تشکیل دولت صهیونیستی در سازمان دول (ملل) طرح شد اولین کشورهایی که رای مثبت دادند آمریکا، انگلیس و شوروی بودند. نه تنها همه احزاب کمونیستی منطقه در خاورمیانه از دولت صهیونیستی منتهای حمایت خود را چه از نظر سیاسی و چه از نظر مالی و نظامی میکردند بلکه اکثر بنیانگذاران این احزاب خود اشخاصی یهودی یا مشتی صهیونیست بودند. در بدو تأسیس تشکیلات صهیونیستی، انگلیس طرفداران مذاهب بابیت و بهائیت (که خود بنیانگذار این مذهب بود) را که در عراق و ایران و عثمانی زیر فشار شدید قرار داشتند همه را به فلسطین منتقل کرد و بزرگترین عامل نفوذی صهیونیسم در منطقه همین بهائیها بودند که زمینه را برای مهاجرت یهودیان آماده کردند و حالا هم مرکز اصلی بهائیان در دامان انگلیس و اسرائیل است.

از چنین طرحی همه قدرتها خوشحالند چون همه ابرقدرتهای ولو بظاهر مخالف، از وجود این دمل بهره می‌برند، آمریکا و ایادیش به اسرائیل اسلحه میدهند و شوروی به کشورهای دیگر منطقه، (نقطه مقابل اسرائیل)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]