[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای خراسان مشهد

[تاریخ:] ۳۱ خرداد ١٣٣۵

[شماره:] ۱۵۷

 

استاندار خراسان و بهائی‌های مشهد

روزنامه شریفه آرام در صفحه اول شماره ۶۶ شرحی تحت عنوان «رام و بهائی‌های مشهد» نوشته که عینا درج میگردد.

نکات و ملاحظات

رام و بهائیهای مشهد، اطلاع رسیده است که آقای رام استاندار خراسان در شهر مذهبی و مقدس مشهد که کوچکترین عمل خلاف عرف و شرعی ممکن است نتایج سوئی ببار بیاورد از فرقه بهائیها جانبداری نموده و آنها را تقویت میکند، میخواستم از اولیای مسئول سئوال کنم که آیا این عمل آقای رام بر حسب سفارش و یا دستور بوده و یا اینکه بمیل شخصی اقدام باینکار نموده‌اند و هرگاه حوادثی بر اثر این عمل رخ دهد مسئول نتایج آن کیست.

این مطلب برای کسانی که در خارج از شهر مشهد قرار گرفته‌اند ممکن است سوء تفاهم ایجاد کند و آنهائیکه جناب آقای رام را نمیشناسند تصور کنند که از بهائی‌ها حمایت و تقویت و جانبداری شده است ولی اهالی مشهد که از نزدیک ناظر و شاهد جریان هستند بخوبی توجه دارند که نه تنها این مطلب مبتنی بر غرض است بلکه این قبیل انتسابات بآقای رام که مردی زاهد و متقی و متدین است چسبندگی ندارد.

جناب آقای رام اصولا مردی پاکدامن و شرافتمند و بمبانی دین معتقد است و اینکه حاضر شده در این پست باقی بماند در درجه اول کسب فیض از دربار ولایتمدار حضرت رضا علیه السلام و در درجه دوم خدمت همشهریان خود و ترفیه حال آنها است و اهالی این شهر هم بوجود چنین استاندار لایقی مباهات و افتخار میکنند.

آقای رام با اعتقادی که بدین و آئین جعفری (ع) دارد جانبداری و حمایت از فرقه گمراه بهائی را جرم میشمارد و قبل از اینکه بساط اخیر در مرکز فراهم شود از تجمع بهائیها جلوگیری کردند و تنها همین عمل تصمیم جمعیتهای مذهبی را تغییر داد.

بنا بر این اطلاعی که بآقای مدیر محترم روزنامه آرام رسیده بر خلاف واقع و من غیر حق بوده و از جناب آقای سرهنگ یمنی انتظار داریم که در شماره‌های آینده جبران اهانت وارده بجناب آقای رام را بفرمایند، ضمناً این حقیقت را اضافه میکند که تعداد واقعی بهائیها در مشهد بهیچوجه از رقم عشرات تجاوز نمیکند.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]