[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۶ اسفند ۱۳۳۷

[شماره:] ۴۲۷

 

راجع بتلویزیون

آقای مدیر گرامی روزنامه ندای حق

در شماره مورخه ۲۲ بهمن ۱۳۳۷ آن جریده فریده خبری راجع به تحریم تلویزیون از طرف مقامات اسلامی قم مطلبی در صفحه اول بچاپ رسیده بود، چون ممکن است این خبر موجب تشکیک اذهان شود و نیز باعث سوءاستفاده مغرضین بشود لذا لازم دانست که یادآور شود که اگر این خبر صحت داشته باشد بخاطر خود تلویزیون که یکی از مظاهر پیشرفت مخلوق میباشد عیب نیست بلکه بدین سبب است که اولا از طرف یکدسته غیر اسلامی تاسیس شده و اداره میگردد و ثانیا برنامه‌های آن با نحوه صحیح و مفیدی تنظیم و اجرا نمیگردد.

شکی نیست که دین حنیف اسلام از پیشرفت علوم استقبال میکند و به آن دستور داده است.

م. رهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]