[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۸ اردیبهشت ۱۳۳۸

[شماره:] ۴۳۵

 

گفتگوی: دینی

بقلم: آقای فرهنگ نخعی

شبی با احباب؟!

جولان باطل جلوه‌ گاه حقیقت است.

شیعه و سنی در مسئله مهدویت اتفاق کلمه دارند»

سید علیمحمد شیرازی موعود منتظر اسلام و شیعه نیست.

آنها که حق میگویند و به حقیقت عقیده خود ایمان دارند نه تیر در تاریکی میاندازند و نه آهسته طبل میزنند، احباب نیز اگر راست میگویند بدعوت ما برای تشکیل جلسات مناظره رسمی و علنی پاسخ دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]