[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۵

[شماره:] ۲۸۶

 

به بینید کار تبلیغات مسیحی‌ها بکجا کشیده!

و ما مسلمانها در راه تبلیغ دین در کجا هستیم!

سالیان درازی است مسیحیان و پروتستان آمریکائی و کاتولیک‌های انگلیسی در ترویج مسلک فاسد خود با وسائل تبلیغی «مانند تشکیل بیمارستانها» و کتابخانها و مقالات عاری از حقیقت انتشار میدهند شاید مردمی عوامتر و احمق‌تر از خود بدام آورده و بر گردن آنها سوار شوند و از وجود آنها استفاده کنند...

... از طرفی دیگر طرفداران میرزا حسینعلی نوری و یا بعبارت دیگر اغنام... میرزا خدا مانند شب‌پره‌های ظلمت‌پسند در تاریکیها و دخمه‌ها داد تحری حقیقت را از حلقوم کثیف خود خارج میکنند ولی مدت ۶ ماه که از انتشار اعلامیه مبارزه با مکتب باب و بهاء از طرف مسلمان غیرتمندی مانند آقای نخعی یتوسط [بتوسط] همین روزنامه ندای حق میگذرد نفسی از آنها در نیامد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]