[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۲ تیرماه ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۰

 

کارخانه پپسی کولا

شعبه‌ای از دستگاه استعمار بین‌المللی است

حرمت پپسی، قم و پپسی، پپسی از نظر بهداشت و اقتصاد و دکتر هاوزر

در پیرامون پپسی کولا دانشمند محترم آقای حاج سراج انصاری عباس یادآور در چند شماره [ناخوانا] بحث کرده‌اند، اینک من هم بنوبه خود، برای روشن شدن بیشتر مسئله و برای اتمام حجت، سخنی چند مینویسم، شاید که موجب بیداری و انتباه برادران عزیز گردد.

کارخانه پپسی کولا:

کارخانه پپسی کولا در ایران بدون شک شعبه‌ای از سازمان استعمار و امپریالیسم بین‌المللی است که برای منظورهای خاصی از جمله برای تخدیر افکار مردم و حفظ منافع استعماری خویش بوجود آمده است.

(بگفتار دکتر هاوزر، آخر مقاله رجوع شود).

مدیر کارخانه پپسی یک نفر بهائی سرشناس که ثروت کلانی را از آسمان، دریافت داشته و اقدام بتأسیس کارخانه پپسی یا کارخانه تحریکات ضد اسلامی کرده است.

خیلی‌ها قبل از او میخواستند امتیاز شعبه آنرا در ایران، دریافت کنند ولی «نیروی غیبی!» و ثروت او که از کد یمین، و عرق جبین، جمع کرده!، همه را کنار زد و او! صاحب امتیاز دستگاه پپسی در ایران گردید.

اشتباه نشود ما بیخود مردم را متهم نمیکنیم، بلکه در اینکه مدیر کارخانه پپسی عضو حزب بهائی و از مروجین بهائی‌گری است شکی نیست، برای اینکه اگر عضو این حزب سیاسی باصطلاح مذهبی نبود مسلما تاکنون تکذیب کرده بود ولی او برای اینکه در پیش ارباب خوشرقصی بخرج داده و در وفاداری! به حزب خود استقامت نشان دهد، علی‌رغم همه مسلمانان ایران از تکذیب این نسبت و ابراز تنفر نسبت به لانه جاسوسی بهائی‌گری خودداری کرده است:

حرمت پپسی در ایران

همین مسئله برای حرمت پپسی در ایران، کافی است و چقدر بجاست که مردم مسلمان ما هم علی‌رغم او از استعمال این شربت مشکوک‌الماده خودداری نمایند.

گذشته از این دلیل دیگری بر حرمت استعمال آن، اینست که بنا باطلاعات موثقی که کسب کرده‌ایم سالیانه ملیونها تومان از سود این ماده لعنتی صرف تبلیغ حزب بهائی میگردد و بدیهی است که کمک مستقیم بر این حزب که دشمن اسلام و مسلمین است، حرام است.

بطور کلی دلیل حرمت خرید و فروش و استعمال پپسی کولا اینست که حضرت آیة‌اله بروجردی دامت برکاته رسما بحرمت خرید و فروش با اعضاء حزب بهائی فتوی داده و مسلمانان را از این امر که کمک مستقیمی بدستگاه جاسوسی و فساد شوقی افندی مینماید، منع فرموده‌اند

لحاظ حرمت پپسی هیچ فرقی با آبجو و ویسکی و یا سایر محرمات ندارد.

قم و پپسی:

مدتیست که دیگر در خیابان ارم و اطراف صحن حضرت معصومه (ع) از بطریهای پپسی خبری نیست و بطور حتم از استعمال آن در قم ۹۰ درصد کاسته شده است ولی دستگاه تبلیغاتی پپسی کولا برای اینکه نفوذ!! خود را برخ مردم مسلمان بکشد – از بستن نمایندگی خود در قم خودداری کرده است، شاید نمیخواهد با میل خودش نمایندگی خود را تعطیل کند، بلکه میخواهد احساسات مردم را تحریک و وادار بتعطیل شعبه آن در قم نموده و بعد آنرا پیراهن عثمان ساخته و دلیل مظلومیت اغنام الله! قلمداد کند....

پپسی کولا و اقتصاد مملکت:

علاوه بر علل فوق‌الذکر ملت ما بایستی ولو برای حفظ تعادل! اقتصاد مملکت و برای کمک ببرادران خود از استعمال این شربت مجهول الحال خودداری نماید، زیرا در اینصورت بازار آب هویج و لیمونادهای وطنی و شربت های معمولی گرم خواهد شد. و بدین وسیله عائله‌ها و خانواده‌های بسیاری که پس از تاسس کارخانه پپسی درمانده و بدبخت و بیچاره شدند، از گرسنگی و تلف شدن و افتادن به منجلاب فحشاء و دزدی و ... محفوظ خواهند ماند.

از این گذشته، مواد اولیه پپسی از آمریکا وارد میشود و بدینوسیله میلیونها تومان از مملکت ما خارج و بجیب سرمایه داران آمریکا سرازیر میشود.

قم – دانشجوی علوم اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]