[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۹

 

کارخانه پپسی کولا محکوم بزوال است – علت بدگوئی به دشمنان اسلام – پپسی کولا و بهداشت

۵- عده‌ای بما میگویند شما چرا به پپسی «بدو بیراه» و «فحش» میگوئید اسلام فحش گفتن حتی بکافر را ممنوع ساخت است.

اولا اگر خوانندگان سه قسمت مقاله سابق ما مربوط به پپسی را مطالعه کرده باشند، میدانند که ما چیزی که بتوان برایش «فحش» نام نهاد، ننوشته‌ایم، ولی واقعیاتی را از قبیل اینکه کارخانه پپسی شعبه‌ای از دستگاه استعمار بین‌المللی است و حزب بهائی یک حزب جاسوس و خائن است، نوشته ایم و باید بنویسیم.

نمیدانم کجای این حرف‌ها «فحش» است و مطابق کتاب «لغت نامه» و «قاموس» این حرفها را فحش نامیده‌اند؟!

اینها، می‌گویند که چرا بامپریالیست‌ها فاشیست‌های خونخوار و بیشرم و بی‌حیا و آدمکش و قصاب بین‌المللی لقب میدهید؟!

خود را مردم صاحب مقام! و ما را در نظرشان کوچک شمرده‌اند ولی بیاری خدا فرزندان اسلام از انتقادهای بی‌حیای آنها هراسی ندارند.

ما به پپسی و امپریالیستها خواهیم گفت، چرا آنها بمقدسات ما بد میگویند و ما جواب ندهیم.

اسلام بما دستور داده است که با دشمنان خدا آنطوریکه احسن است بمبارزه بپردازیم و وجه احسن مبارزه هم امروز رسوا ساختن امپریالیستها و عمال آنها است...

دانشجوی علوم اسلام - تبریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]