[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۹ مرداد ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۴

 

من پپسی کولا نمیخورم

با گفتن جمله بالا و انتشار آن در اینجا و آنجا، یکمرتبه دینداران و غیرت مندان و کسانیکه هنوز که هنوز است علی‌رغم آنهائیکه (دنیا و غمزه‌هایش، جهان و عشوه‌هایش آنها را فریفته و واله و شیدا کرده و در خواب خرگوشی فرو رفته و دیر یا زود به دیار نیستی و فنایشان خواهد فرستاد) نتوانسته ایشان را بفریبد و از راه حق و حقیقت و خداشناسی و بشریت منحرف سازد و پروانه وار گرد شمع حقیقت و خداشناسی میگرداند و از جان دادن در راه هدف و آرمان مقدس خود باکی ندارند و تمام حرکات و سکنات خود را در ترازوی خداشناسی توزین کرده و مو بمو دستورات و احکام و اوامر خدای لایزالی را اجرا کرده و دیگران را نیز آمر و ناهی میباشند، راهنمائی هستند که گمشدگان راه حقیقت و پویندگان راه ضلالت و گمراهی را براه راست هدایت میکنند: «ندای حق» را بگوش دل آنها میرسانند تا آنکه قابلیت درکش را دارد برگردد و آنکه ندارد عذری نداشته باشد!

اینان در کوشش، خوردن، خوابیدن، سخن گفتن، کار کردن، و..... خود فقط و فقط خدای عز و جل را در مد نظر دارند و بهر چیز بغیر از اوست پشت پا زده و لبخند میزنند هر کاریرا برای خدا و بخاطر رضای خدا انجام میدهند و از هیچ قدرت و زر و زوری باک و هراسی ندارند! آری این رادمردان هستند که دنیا را بازیچه‌ای بیش نمیدانند!؟ و آنرا بمثابه بوته زرگری میدانند که سیاه سیم زر اندود در آن حقیقتش آشکار میشود!؟

اینها چون شنیدند که یگانه پیشوای محبوب و شمع فروزان عالم تشیع بنا به تشخیص خود و مصلحت روز و بخاطر حفظ سلامتی مردم و کمک باقتصادیات کشور از نوشیدن (پپسی کولای لعنتی) که راستی (آفت و بلا است!) خودداری فرموده: زیرا میدانند این شربت ناسالم و عفن! با دست اغنامی، ساخته و پرداخته میشود که نه از خود شعوری دارند و نه مغزی! کورکورانه چنان در لجنزار بی‌دینی و شهوات افتاده‌اند که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن شرم دارد! و آنچنان آلت دست بیگانگان گشته‌اند که برای پیش بردن مقاصد شوم و شهوانی و خانمان برانداز و کشور خراب کن خود هر روز نوکری یک دولت بیگانه‌ای را گردن می‌نهند (!) گوئی پیشوای مصروع و دیوانه و بنگی آنها همانطور که خودش بنا بامر روسیه تزاری و بدستور آنها ادعائی کرد! باینان دستور داده است که هر روز برنگی درآیند و در دامن دولی بیگانه قرار گیرند! زیرا دیده شده که بعد از وی دیگران روزی در حیفا (!؟) از دست نماینده دولت انگلستان لقب (سری) (!؟) گرفتند و حال با خریدن کارخانه پپسی کولا سازی از جائی، میخواهند دولت را پشتیبان خود قلمداد کنند!!

این غنائم! چون خود شعوری ندارند خیال میکنند دیگران هم اینطورند! خوب است ادعا کنند که دارندگان کارخانه پپسی کولا سازی سایر جاها از قبیل عراق و تیویورک [نیویورک] و غیره نیز از خودشان است! در صورتیکه اینطور نیست و اگر چنین بود پیشوای محبوب ما فقط پپسی کولا ساخت ایرانرا تحریم نمیفرمودند.

آری وقتی نوشابه‌ای با دست و مایه چنین (غنائمی!) ساخته شود پر واضح است که شخص شخیصی چون جناب آقای آیة اله بروجردی که خدایش حافظ و نگهدار باشد از آن نخواهند نوشید و عدم نوشیدن ایشان کافی است که پیروان محمد و آل محمد (ص) از نوشیدن آن جداً خودداری نمایند و همین خودداری است که دارد روز بروز از مصرف (پپسی کولا) در ایران کاسته میشود زیرا جناب آقای آیت اله بروجردی (پپسی کولا نمیخورند) وجود مبارک ایشان نمیخورند ما هم نمیخوریم (تا کور شود هر آنکه نتواند دید)

کرمانشاه – داود ذاکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]