[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۷ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۵۹

 

شرکت (زمزم) چیست؟! و مسئول ماده معتاد کننده جدید کیست؟!

یکی از علاقمندان و خواننده روزنامه ندای حق طی نامه‌ای بما مینویسد بعدالعنوان – خوشوقتم از اینکه با کمال شجاعت و شهامت آبروی بهائیان را بردۀ و غلط‌کاری و حقه بازی آنها را از پس پرده بیرون انداخته رسوا و مفتضحشان نموده‌اید.

علاوه بر مناظره و مباحثه مبلغین دینی با بهائیان و مغلوبیت و افتضاح آنان در درماندگی از استدلات متین و مستدل مسلمانان، قضیه پپسی کولا آن بی وجدانان را خوب معرفی کرده و یکعده از مردمانی را که نمیدانستند این مایع مرموز چیست و چگونه در ایران به تبلیغ آن مشغول و چطور روزی صد هزاران ریال بجیب بهائیان فرو میرود مستحضر گردیدند و رونق بازار آنرا شکست.

من اطلاعاتی از این موضوع دارم که در اختیار شما میگذارم و مایلم همه آنرا چاپ کنید – از شخص موثقی که در ایندستگاه کار میکند تحقیقاتی دارم که شمه‌‌ای از آنرا برای استحضار مردمان مسلمان علاقمند میگذارم.

او میگفت حبیب ثابت میلیاردر بهائی که مدتی در امریکا بود علی‌رغم افتضاحی که بسرشان آمد چندی پیش بایران مراجعت و با قراردادیکه با امریکائیان گذارده بود شرکتی بنام (زمزم) برای ترویج پپسی کولا در ایران دایر نمود، قبلا برای تهیه زمینه اقداماتی کرده و یکی دو اتومبیل بسیار شیک و عالی که از امریکا آورده بود تقدیم کرد و سپس با چهار میلیون تومان اعتبار تبلیغاتی شروع بکار میکند و این مشروب مجهول الهویه را بخورد مردم میدهد.

وزارت بهداری که مسئول حفظ صحت و سلامت مردم است خبر دارد که این مایع از چه چیزها ترکیب شده و آیا موادی که برای مزاج مردم مضر باشد در آن نیست؟ من مسبوقم که در این چند روزه اشخاصی که از این مشروب خورده‌اند ناراحت شده‌اند و وضع مزاجی‌شان بهم خورده است میگویند خوردن آن اعتیاد میآورد، آیا از تریاک و مشتقات آن چیزی دارد؟ نمیدانم میگویند بلادن در آن مخلوط است و بلادن معتاد کننده است، نمیدانم، این وظیفه وزارت بهداری و بهداری شهرداری است بشرطی که کار تجزیه و تحلیل آن بدست مردمان مسلمان و مورد اعتماد انجام شود و از رفقا و هم پالکی‌های آنها نباشند.

کسانیکه از این مشروب آشامیده‌اند میگفتند اشتها را سد میکند و غذا مورد تمایل نمی‌شود و طوری بهمخوردگی در مزاج تولید میکند که مثل اینست انسان همیشه سنگین و کسل و سیر است. ...

در بدو ورود ثابت در طهران برای تاسیس شرکت، اعلانی منتشر گردید که شرکت زمزم بهزار نفر کارمند محتاج است و لذا عده‌ای بیش از این اندازه به شرکت مراجعه کردند از آنها تحقیق میکردند اسمت چیست؟ شناسنامه‌ات کو؟ پس از رسیدگی آنان که مسلمان بودند رد می‌شدند و آنهائیکه از رفقای حزبی و مسلکی و دینی و مذهبی بودند استخدام میشدند من اسامی یکعده از آنها را بدست آوردم و برای شما میفرستم که اگر صلاح دانستید چاپ کنید.

هر کس سید – مشهدی – کربلائی بود از قبول خودداری میشد و استخدام کارمند و کارگر مورد احتیاج از میان خودشان بعمل آمد.

شنیدم معنوی نام که دبیر دبیرستانی است در دبیرستان بشاگردان گفته است دیدید که ما پیروز شدیم. حضیرةالقدس را ثابت تعمیر و مرمت کرد! فلسفی و امثال او را هم در ماه محرم و صفر از تبلیغ بر ضد بهائیان منع کردیم – سرگرد معنوی و سرتیپ ایادی هم در ارتش قدرت و نفوذی دارند و اخیراً هم سرتیپ ایادی ماشینی از اعلیحضرت گرفت. پپسی کولا هم بی رقیب ترویج شد! و الی آخر و بالاخره ما پیروز و فاتح شدیم!

خدایا از این همه معما پرده بردار و ما را نسبت بوظایف شرعی و کشوری خود بینا فرما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]