[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۴ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۶۶

 

وزارت فرهنگ باید توجه کند.

هر چه بگندد نمکش میزنند وای بروزی که بگندد نمک

چرا وزارت فرهنگ باین موضوع مهم دینی توجهی ندارد و یکعده اطفال معصوم مردم مسلمان در دست را آموزگارانی که از حقیقت اسلام بوئی نبرده‌اند مشغول تعلیم و تربیت نموده و آن بخشنامه‌های کذا و کذا که هر روز از طرف وزارت فرهنگ صادر و نتیجتا بعمل نمیرسد چه فایده!

اولا وزارت فرهنگ باید بداند مجریان این بجش نامه‌ها [بخشنامه‌ها] خودشان باید معتقد و مقید بدین مقدس اسلام باشند و چنین کسی باید باشد که آنرا بمرحله اجرا در آورد متاسفانه نویسنده این سطور خودش فرهنگی است و از فرهنگ دل پری دارم بخدا سوگند است هر وقت از دانش آموزان سئوال مینمایم که ساعت قرآن و شرعیات درس گفته شد؟ جواب میدهد آموزگار ما گفته خودتان بخوانید.

من قرآن بلد نیستم! چرا نباید وزارت فرهنگ آموزگارانی برای دروس، بخصوص آموزگاران قرآن و شرعیات و فقه و عربی را طوری تعیین نماید که این برنامه مذهبی را بخوبی اجرا نمایند و از بین برنامه‌ها حذف ننماید و چرا باید معلم بهائی اطفال مسلمان را درس بدهد و در کلاس تبلیغ دین بهاء را بنماید خوش‌مزه اینجاست که وزارت فرهنگ عده‌ای را استخدام نموده و آنان آموزگارانی هستند که کلاس تربیت معلم را دیده‌اند ولی آیا از اسلام بوئی برده‌اند یا مانند بعضی از آموزگاران از اسلام دورند بخدا سوگند نویسنده کوچکترین نظر شخصی بهیچ‌یک از همکاران گرامی خود ندارم مگر اینکه خواهان سعادت و سربلندی آنان هستم از هیچ طریق نمیشود راه خوش‌بختی و سعادت را پیدا کرد مگر از مکتب پیغمبر اسلام صلی‌الله علیه واله سرمشق زندگی و آداب معاشرت گرفت اگر بنیان فرهنگ خراب و فاسد شود وای بحال ملت آنزمان اگر فرهنگ را اصلاح ننمائید بخدا دین و وطن رو باضمحلال است خدای نکرده اگر روزی دین مقدس اسلام از میان ما ملت مسلمان رخت بر بندد فاتحه ممکت را باید خواند اگر دلهای سنگ‌تان برای اسلام نمیسوزد بیائید بحال خودتان رحم نمائید.

اف

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]