[روزنامه‌:] ندای حق

سال ششم- شماره ۱۵- چهارشنبه ۱۳ دی – مطابق ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۷۵ [قمری]

صاحب‌امتیاز و مدیر

سید حسن عدنانی

محل اداره: خیابان خیام مقابل کاخ دادگستری

لوایح و مقالات وارده مسترد نمی‌شود

اداره در حک و اصلاح آن مختار است

اوراق این روزنامه دارای آیات قرآنی است آنرا محافظت کنید.

 

با شیادی و حیله بازی، مبلغین بهائی!

مردم بی خبر و بی اطلاع را بدام اهریمنی خود میکشند

مبلغین بهائی چون از فریب و اغوای مردم شهرستانها مأیوس و همه جا کوبیده شده‌اند در صدد چاره و علاج دیگری بر آمده‌اند. تبلیغات و چرندیات آنها اگر در مردم دانشمند و با سواد شهری کارگر نیفتد پس وسایل عیش و تنعم آنها از کجا تأمین شود؟ چه بهتر که بمردم دهات و قراء بپردازیم و افراد ساده‌لوح بی‌خبر را از راه و جاده مستقیم اسلام خارج سازیم.

راه اغوای مردم دهات هم این نیست که بی‌مقدمه و ابتدا بساکن بگوئیم که دین بهاء فلان است و فلان مقدمه و دیباچه‌ای میخواهد پس از تفکر و اندیشه بسیار چنین صلاح دیده و پسندیده‌اند که خواب‌نامه‌ای جعل و مردم دهات را به‌عنوان آن خواب‌نامه که پر از اراجیف و مهملات است گول‌زده به راه باطل بهائیت سوق دهند.

بما مینویسند مبلغین شیاد بهائی بوسیله اوراق زیاد که کپیه شده و متحدالشکل است و در دهات منتشر می‌نمایند خطاب بمردم مینویسند:

یا ایها الذّین آمنوا توبوا الی الله جمیعاً توبة نصوحا مخفی و پوشیده نماند که این جانب عبدالمجید بحرینی ساکن قم در تاریخ ۱۸ ربیع‌الاول در عالم خواب دیدم که دو نفر بزرگوار نورانی به من فرمودند.

یا شیخ مجید بحرینی عرض کردم لبیک فرمودند به هر یک از این مردم بگو که در این دوره پرآشوب که دوره آخرالزمان است از خواب غفلت بیدار شوید و بدیانت بهاء‌الله ایمان بیاورید.

تا دو سال بین طاق و جفت به عذاب گرفتار نگردید.

تمام علماء و رؤسا و دولت و وزراء بدین مقدس بهاء ایمان آوردند ولی برای حفظ انتظامات از اظهار عقیده خودداری کردند و لذا از این تاریخ به بعد به کسانی که اتمام‌حجت شده و بدین بهاءالله ایمان نیاوردند به بدترین عذاب مبتلا می‌کردند.

این خواب‌نامه بنظر مبارک آقایان علماء و آیت‌الله بروجردی و کاشانی و بهبهانی رسیده و تصدیق فرمودند ولی چونکه اوضاع مملکت اقتضاء نمیکند از سئوال کردن از آقایان خودداری نمائید! زیرا ممکن است برای حفظ آبروی خود انکار نمایند.

۱۵ نسخه از این خواب‌نامه بنویسید و بین دوستان خود قسمت نمائید الخ.

این بود شیادی نوظهور و جدید استادان فن مکر و حیله دو دستیاران شوقی افندی و مبلغین برجسته اغنام الله که به این فنون و جنون مردم دهات را بخواب بی‌اصل و بنیان گمراه و از جاده راست به‌سوی بی‌دینی و بهائیت جلب می‌نمایند و کسی هم نیست درصدد چاره و جلوگیری برآید.

کدام حزب و دسته و جمعیتی است که دامن همت بر کمر زند و چندین هزار ورقه برعلیه این خواب‌نامه چاپ و در دهات و قراء و قصبات پخش نماید و مردم را متوجه سازد که مبادا فریب این قبیل شیادها و حقه‌بازها را بخورند و دین قویم خود را از دست بدهند. کجا است مردان خیر یا مرد خیرخواه مالداری که از چند صد تومان بگذرد و وسیله خنثی نمودن این خواب‌نامه در قراء و قصبات شود و مردم را متوجه سازد و بفهماند که این خوابها دروغ و بهتان است وسیله اغواء و فریب مسلمانان است مبادا گول بخورید و به اسم شیخ بحرینی و خواب مجعول از دین مقدس اسلام برگردید و بدین ساختگی و سیاسی و بی‌اساس بهائیت یا بابیت بگروید.

کجایند مبلغین دین و مروجین آئین مقدس مذهب جعفری که اوقاتی را صرف بیداری مردم دهات کنند هر دو روز و سه روز در یک محلی از قراء و قصبات و دهات بی دعوت و مقدمه صبح – ظهر – عصر- شب مردم را در میادین و محل‌های آزاد قریه جمع و با موعظه و نصیحت و دلیل و برهان از افتادن به دام اغنام الله بر حذرشان سازند و از نقشه‌های مکارانه بهائیان بیدارشان نمایند.

البته چنین مبلغین و گویندگان دینی خرج دارند و کسانی باید عهده‌دار معاش و مخارج آنها باشند تا چنین افرادی با خیال فارغ و خاطرآسوده اوقات خود را صرف این کار کنند آیا ممکن و میسر می‌شود که بیت‌المال مسلمین چنین خدمتی را عهده بگیرد؟ با وضع فعلی حاشا!

ممکن است از سهم امام و سایر حقوق واجبه چنین امری صورت پذیرید؟ با جریان حاضر حاشا!

پس چه باید کرد و اشخاص علاقمند برای چاره و علاج چه بنظرشان میرسد؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]