[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:]  نبرد ملت

شماره ۱۱۵

تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

«این اعلامیه روز یکشنبه هفتۀ گذشته بمناسبت اشغال حضیرتالقدس [حظیره‌القدس] و آغاز نهضت عظیم و مقدس اسلامی از طرف برادران در تهران و شهرستانها منتشر شد»

بیاری خدای توانا برادران مسلح مسلمان لانه کثیف جاسوسان بهائی را اشغال کردند

بفرمان تخلف ناپذیر اسلام و ملت مسلمان ایران از این پس حظیرتالقدس سابق بنام مبارک (مسجد آیتالله بروجردی) خوانده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]