[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

...به پس ماندههای گندیدۀ ساواک، کمونیسم و بهائی همدستان بختیار جلاد، این همفکران آدمکشان فرقانی را هم اضافه کنید.

هفته گذشته ورق پاره بنام (جبهه آزادی!! ارگان!! حزب!!) ایران بدستمان رسید که خاطرۀ بیست و هفت هشت سال قبل را در ما زنده کرد در آنزمان عدۀ سالوس ریا کار که هدفشان رسیدن بآب و نان و آجیل و مقام بود دور هم جمع شده ...

و تازه این بدبخت که خواسته است باصطلاح با بیان (اشهد ان لا الله الا الله) مثلاً مسلمانی خود را ثابت کند یا از روی جهل نمیداند که بیان (اشهد ان لا الله الا الله) برای اثبات مسلمانی کافی نیست و یا چون مسلمان نیست (مثلاً بهائی یا کلیمی است) از بیان (اشهد ان محمداً رسول الله و اشهد ان علی ولی الله) که شهادتین اسلام و تشیع است عمداً خودداری کرده و الا صاحب هر کیش و آئینی بر وجود و یکتائی خدا اقرار داشته و اقرار آن بتنهائی موجب اثبات مسلمانی نیست...

شما که با این تشنجات مذبوحانه و نفاق افکنیهای خائنانه  و ضدیت با اساس انقلاب اسلامی ایران با سیا و ساواک و کمیسیون و بهائیت و آدمکشان فرقان همآواز شده یکباره بدست خود ماسک از صورت برداشته چهره کریه و نفرتانگیز خود را نمایان میسازید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]