[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۳۹

 

انقلاب منهای روحانیت...

... تا جائیکه امام را ناچار باتمام حجت به جنایتکاران و عناصر بی سر و پای ضد انقلابی نماید.

اگر روزی‌نامه‌های [روزنامه های] مزدور اعم از چپ و راست که همه از منابع ضد اسلام امپریالیستی الهام گرفته و به‌وسیله دستگاه‌های شیطانی و ضدانقلاب سیا، پسمانده‌های ساواک و رژیم معدوم، کمونیسم و بهائیت این دشمنان خونخوار اسلام تغذیه می‌شوند. به جرم ضدیت با انقلاب و ملت انقلابی در نطفه پیدایش خفه و نابود می‌شدند امروز کار حملات گستاخانه آنان به نهادهای مقدس انقلاب به اینجا نمی‌کشید که به بهانه دفاع از آزادی! بی‌شرمانه‌ترین خیانت‌ها را نسبت به اساس موجودیت ملت مسلمان و انقلابی ما روا دارند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]