[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۶ اسفند ۱۳۵۷

 

توجه و اقدام سریع کمیته امام ضروری است

چرا دراویش را با بهائیها بیک چوب میرانند؟

از سنگسر اطلاع میدهد که فردی غیر مسئول دست به تبلیغات شوم و نفاق افکنانه و حتی جاهلانهی علیه دراویش مظلوم و بیپناه این شهر که گناهی جز شدت عشق و ارادت بمولای متقیان «علی» علیهالسلام ندارند زده و مردم را علیه آنان و بهائیها تحریک کرده تا جائیکه امنیت از دراویش بیگناه سلب شده است.

سنگسر یکی از سنگرهای فرقه ضاله و ضد اسلام بهائیت است که امثال «هژبر یزدانیها» را بجامعهی اسلامی ایران تقدیم! یا تحمیل نموده است، در تمام ادوار گذشته سلسله دراویش صفی علیشاهی با عشق محکم و پاکی که به سرور متقیان دارند در برابر این دزدان عقیده و ایمان و جان و مال و ناموس مردم مردانه ایستادگی و مقاومت کرده تا آنجا که توانستند از تطاول و تجاوز این بیگانه پرستان ضد دین جلوگیری کردند حال که بلطف انقلاب اسلامی ایران باید هر فرد و طبقه بپاس خدمات خود بسهم خدمتی که انجام داده مورد لطف و محبت منت اسلام قرار گیرد این عاشقان علی علیهالسلام بوسیله فرد ناآگاه و خودسری باید با افراد فرقه ضاله و کثیف بهائی به بیک چوب رانده شوند و این درست بر خلاف روح عدالت اسلامی است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]