[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد حق

[تاریخ:] ۱۷ بهمن ۱۳۵۷

[شماره:] ۳۱۴۸۶

 

٢- بی اعتنائی بمذهب و تمام آثار و مبانی آن - از اشتباهات عظیم هیئت حاکمه پیشین بود - برای اینکه در کار خود یکه تاز میدان باشند روسای مذهب شیعه را تار و مار کردند - تا آنجا که می‌توانستند عده‌ای از مذهبیون را در کوچه و خیابان و خانه ۔ در شکنجه گاهها - زندانها در مساجد و تکایا از بین بردند. کشتند كتك زدند و با چماق و چاقو جواب دادند - بمراجع عالیقدری هم که زورشان نمیرسید تبعیدشان کردند - در رأس همه اینها حضرت آیت الله خمینی ذریه شجاع حسين بن على را مدت مدیدی در تبعید نگهداشتند. در مقابل تمام اینها دست عوامل بهائی را در تمام موازین مملکت از اقتصاد و سیاست گرفته تا کارهای زیر پرده و زد و بندهای کارساز بین المللی باز گذارده بودند با صهیونیسم بین المللی لاس میزدند و از طرف دیگر و فقط با حرف اعراب زجرکشیده هستی باخته را نیز دل خوش میکردند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]