[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] میزان

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۹ – ۲۷ ذیحجه ۱۴۰۰ – ۶ نوامبر [۱۹۸۰]

[شماره:] ۴۸

[صفحه:] ۳

 

دومین جلسه دادگاه سعادتی...

...ما در تاریخ هم نمونه‌های زیادی داریم در زمانی که مردم از آگاهیهای زیادی برخوردار نبودند چه بسا که بسیاری از رزمندگان و مجاهدان را به جرمهای ناکرده به دار آویختند یا سر بریدند که نزدیکترین نمونه تاریخی آن همین مجاهدان صدر مشروطه است که در تبریز، ما شاهد بودیم که آنها را به عنوان بهائی به دار می‌آویختند و بسیاری هم شادی میکردند تاریخ نهایتاً بر این ماجرا لبخند زده است خوشبختانه امروز به لحاظ اینکه عصر انقلاب است و به لحاظ شرایط انقلابی و متحول جامعه ما که خلق ما از آگاهی و بیداری لازم برخوردار است این امید است که دیگر ما با چنین صحنه‌هایی برخورد نکنیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]