[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] میعادگاه عشق

[تاریخ:] نیمه شعبان ۱۳۹۳ ه.ش. [۲۴ خرداد ۱۳۹۳]

 

بهائیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

این جمعیتها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامی و کوبیدن پاسداران آن و چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصلح خود را با نفوذ روحانیت (که یگانه حافظ قرآن کریم و احکام نجات بخش اسلام است) در خطر میبیند، ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته و گروههای به ظاهر منتحل (منسوب) به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده است. اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها (چه چپی و چه راستی) و روحانیت که حافظ قرآن است سدی است که با وجود آن اجانب نمیتوانند به نحوی که دلخواه آنهاست با کشورهای اسلامی و خصوصاً با کشور ایران رفتار کنند. لهذا قرنهاست که با نیرنگهای مختلف برای شکستن این سد نقشه میکشند گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود در کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت و گاهی از طریق احزاب انحرافی. (صحیفه امام. ج ۳، ص ۳۰۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]