[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مرد مبارز

[تاریخ:] ۱۸ اسفند ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۱۰

 

قطع برنامه تلویزیون بمناسبت مرگ شوقی افندی

از ساعت ۳ تا ۶ بعد از پریروز تلویزیون طهران بمناسبت تصادف با سال مرگ شوقی افندی از برنامه خود موزیک را قطع کرد و از ساعت شش ببعد نیز بهمین مناسبت تعطیل گردید.

باید دانست در اثر مطالبی که جرائد نوشتند و دول توجهی نکرد تبلیغات بهائیگری در تلویزیون شدت یافته و هفته گذشته نیز خانم فروغ فرخ‌زاد را که از خاندان‌های معروف بهائی میباشد در تلویزیون بردند و بعنوان مصاحبه با ایشان بهمه ادیان ایرانی اهانت کردند و وقاحت را بجائی رساندند که فروغ در تلویزیون گفت اگر شاعری در ایران هست نیما یوشیج است «نیما از بهائی‌های نور بود و سالهاست که برای خراب کردن شعر فارسی میکوشد» و بقیه شعرای ایران نشخوار میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]