[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] منشور نور

[تاریخ:] ۵ شنبه ۱۵ شهریور – مطابق ۲۸ رمضان ۱۳۶۴

بخش: مدنیت

 

شهادت علی (ع) و غربت اسلام

در ضربت علی فضیلت در مقابل رذیلت صلاح در برابر فساد تقوی و پرهیزکاری در مقابل لاقیدی و نافرمانی...مغلوب گشت و اولین غربتی که اسلام دید همان روز ضربت حضرت علی بود که فضایل مغلوب رذائل شد...

...شهادت علی و غربت اسلام در عصر حاضر

متجاوز از هزار و سیصد سال میگذرد که قائد اسلام و مؤسس آن در راه اسلام فرق مبارکش شکافته شد و انواع تهمت‌ها بقدسیت او متوجه ساختند تازه همان نواصب و دشمنان حقیقت سر از خاک بیرون آوردند بنام کسروی – مردوخ – مرد امروز – زن دیروز – طایفه بهائی – حزب زنان – احزاب دیگر به اسماء مختلف بر ضد علی و تعالیم و مقاصد او قیام کرده و انواع تهمت‌ها به شخص علی و بدینی که علی از او پیروی می‌کند دادند و نسبت نقص بدین علی متوجه ساختند بحدیکه امثال قانون مونتسکیو و غیره در حقوق و جزائیات بر حقوق علوی و محمدی برتری دادند و اقتصادیات کال مارکس را بر اقتصادیات محمدی و علوی مقدم داشتند و مملکت علی را میدان بازی و بازیچه هوای و هوس مونتسکیوئیها و کارل مارکسیها و بهائیها و کسرویها و مردوخیها و سایر جهال نمودند و احدی نیست که از این تهمت‌ها جلوگیری کند پس ضربت واقعی علی امروز است نه آنروز...

...آقای کاظم سیاح در روزنامه ایران نو در مسائلی که از اختصاصیات یکنفر مجتهد در فقه و دکتر در حقوق میباشد دخالت کردند و بیاناتی فرمودند که عروس را در حجله میگریاند و پسر مرده را سر جنازه پسر خود می‌خنداند البته از سرباز ساده در مسائل حقوقی و اجتماعی و فقهی بیش از این انتظار نیست و ملامت فقط بر رفقای ایشان است که او را منع نکردند و به او نفهمانیدند که این مسائل در خور شئون ایشان نیست و غیر از مسائل سربازی است. و مداخله یک نفر سرباز ساده در این‌گونه مسائل بجز رسوایی ثمری نخواهد داشت. رفقای ایشان به ایشان خیانت کردند که از نصیحت به او خودداری کردند و به این رسوایی اکتفا نکرده در ذیل آن مقاله علناً از بهائیان طرفداری نموده و بی‌باکانه از فساد این فرقه فاسده ضاله مضله تعریف و تمجید کرده است و مطالب ایشان از هر جهت قابل انتقاد و رد است برای احتراز از تطویل به بعضی از جملات ایشان اشاره و جواب آن را میدهم...

...آقای سیاح تعجب کردم که:

چه چیز شما را به این جهل و حمله بر دیانت اسلام وادار کرده. آخر جریده شما را که خواندم معلوم شد گول بهایی‌ها را خورده‌اید حالا بشنوید. مرقوم می‌فرمایید (نگارشات جنابعالی راجع به فرقه ناقابل بهائیها که به خودی خود موضوعیت نداشته و شما بآنها اهمیت می‌دهید برخلاف مشی دموکراسی و آزادی عقیده و حریت است و باید متوجه این نکات بوده باشیم این روزها مجادلات مذهبی برای ایران سم مهلک و زهر کشنده است الی‌آخر) این نوشته شماست و کاملاً برخلاف وجدان و انصاف و مروت و دیانت و عقل و منطق نوشتید.

اولاً آیا اصول دموکراسی ایجاد می‌کند که بر خلاف قانون اساسی در ایران باید عمل بشود؟ بودن بهائیان در رؤس ادارات بر خلاف قانون اساسی است کدام اصول دموکراسی مجبور می‌کند ملت ایران را که برخلاف قانون اساسی رفتار کند بلکه اصول دموکراسی برعکس می‌گوید بهائیان را باید از کار برکنار نمود و تا مسلمانان که اکثریت ملت ایران را تشکیل می‌دهند هستند نباید آنها را به کار گمارد. اصول دموکراسی حقوق اقلیت‌ها را محفوظ می‌دارد اما حکم نمی‌کند که اکثریت محکوم اقلیت ناچیز بشوند. شما می‌فرمایید اکثریت ایران تابع هوی و هوس و محکوم این بی‌دینان باشند کدام اصول دموکراسی اجازه می‌دهد خوش‌بین پسر ندیم باشی مبلغ رسمی بهائی‌ها در رأس وزارت دادگستری قرار گیرد. خوش‌بین کسی است که دستور مذهبی پدر او در مورد زنا چنین فتوا می‌دهد که اگر کسی به عمل زنا مبادرت نمود یعنی دست تعدی و شهوانی به ناموس دیگری دراز کرد شخص زانی با پرداخت معادل نه مثقال طلا محکوم شود با این ترتیب چه کسی از عمل زنا می‌ترسد و چه چیز مردم را از این عمل منافی عفت بازمی‌دارد. خرج یک‌شب رقاصخانه‌ها چندین برابر نه مثقال طلاست. پس برای مردم شهوتران و بهائیها چه چیز از این راحت‌تر و آسوده‌تر که به ناموس مردم دست تعدی دراز نموده و ناموس خود را نیز معرض حراج قرار دهند چون نه مثقال طلا در مقابل سیل پولی که می‌دزدند ارزشی ندارد.

آیا باید اکثریت یعنی ۹۸ درصد ملت ایران که عقیده به حد در مورد زنا دارند محکوم هوی و هوس چنین شخصی باشند کدام اصول دموکراسی اقتضای آن را دارد.

آقای سیاح شما این شناعت را می‌پسندید و این جراحت ننگین را روا می‌دارید با اینکه اصول دموکراسی که حافظ حقوق اقلیت است اجازه میدهد که حقوق اکثریت تضییع گردد پس فرق بین اصول دموکراسی و دیکتاتوری چیست. خوب است از دکتر خوش‌بین بپرسید که مسلمان در وزارت دادگستری قحط است که برای معاونت اداره حقوقی آقای دکتر دادوند امیریان یعنی پسر امیر خان پزشك بهائی نظمیه سابق که بجنايات معروف است انتخاب نموده‌اید و نیز بپرسید که چه کسانی برای دادیاری دیوان کیفر دادستان همدان و اداره حقوقی و دفتر وزارتی - انتخاب کرده و نیز بپرسید که قصه خرید دولار امریکا چیست و بودجه وزارت دادگستری کجا مصرف می‌شود و بپرسید بچه علت چندین پروندۀ دزدی و خیانت بهائیان دلاك صفت اداره راه‌آهن در دیوان کیفر راکد مانده و هنوز بدزدی و چپاول مشغولند در صورتیکه اگر مسلمانی يك آفتابه بدزدد که از فروش آن جان خود و عيال اطفالش را از خطر گرسنگی و مرگ نجات بخشد فوراً محکوم می‌شود مخصوصاً اگر مأمور دولت باشد دیوان کیفر نسبت به او هیچ‌گونه رحم و شفقت نخواهد نمود.

آقای سیاح از دکتر خوش‌بین بپرسید بچه علت در قضایای شاهرود ۷۰ نفر مسلمان را در رنج و شکنجه گذاردند در صورتی که بهائیان ابداً مورد تعقیب قرار نگرفتند و یک نفر بهائی که به قتل مسلمانان با هفت‌تیر مبادرت نموده بود با اینکه در اداره نظمیه بود تعقیب نشده و هنوز آزاد است و برعکس مسلمانیکه با چوب‌دستی متهم به قتل است مورد شکنجه و عذاب شدیدی واقع شده است و بچه علت آزادانه سنگسری در فیروزکوه مسلحانه برای تبلیغ اقدام مینمایند و تعقیب نمی‌شوند.

آیا اصول دمکراسی چنین اجازه را می‌دهد که بدین ترتیب حقوق اکثریت پایمال گشته و مورد هوی و هوس يك بچه بهائی قرار گیرد پس معنی دیکتاتوری چیست از شما که مدیرکل وزارت کشور هستید سؤال می‌کنم که چرا سنگسری ها را که مشتی بهائی مسلح هستند خلع سلاح نمیکنید

آقای سیاح: مرقوم داشته‌اید که مجادلات مذهبی برای ایران سم مهلك و زهر کشنده است تصدیق دارم اما خوب بود این نصیحت را به شوقی افندی به محفل روحانی تهران اظهار کنید زیرا آنها بعد از وقایع شهریور که ایران احتیاج به آرامش و سکونت و كمك داشت دستور دادند که بهائیان به دهات و قرای اطراف رفته و فتنه‌های کاشان - شاهرود - فیروزکوه را بر پا کرده و حتی يك نفر یزدی را در کوره آجرپزی انداختند بقسمیکه از ترکیدن سر آن بد‌بخت مردم متوجه این عمل فجیع گردیدند و هنوز هم تعقيب نگردیده گر چه دادگستری خوش‌بینی که او را مستخلص کرد ولی دستگاه عدل الهی از تقصير او صرف‌نظر نکرده و او را کشت و هنوز به دستور شوقی و محفل روحانی فتنه‌ها در تمام نقاط بر پاست. بجای اینکه آن‌ها را از ارتکاب بدین گونه اعمال شنیع باز‌دارید بما پند و اندرز می‌دهید اگر ما می‌خواستیم اینگونه اعمال بي‌رويه آنها را تعقیب کنیم فرصت نمی‌دادیم.

که یک سمت خوش‌بین این کرسی عدل و داد را اشغال کند تا اینکه بهائیان بتوانند اکنون که ایران احتیاج به آرامش و سکونت دارد چنین خیانت و دزدی مجری می‌دارند. الحال هم خوب است تا مورد طعن و مخالفت اکثریت ملت مسلمان قرار نگرفته از کرسی و مقامی که بدون حق غصب کرده به زیر آید.

شما مدیرکل وزارت کشور هستید به حداد معاون بهائی اداره ژاندارمری دستور دهید از اعمال بی‌رویه خود دست برداشته و افسران مسلمان را بگذارد و به وظایف محوله اداری سرگرم باشد نه به تار و مار کردن افسران مسلمان

آقای سیاح: گول امثال دکتر خوش‌بین و روح‌الله خادم آزاد را خورده‌اید مقاله را نوشته‌اید والا شما مسلمانی هستید و هیچ‌وقت بر له بهائیها و برعلیه مسلمانان قیام نمی‌کنید و اینها از امثال شما استفاده می‌کنند و خیال می‌کنند چون شما با من دوست هستید من شما را رعایت می‌کنم ولی در مقابل حق و حقیقت، دوستی نمی‌شناسم و از دشمنی نمی‌هراسم. این است که جواب می‌نویسم تا تشبث بدین گونه اشخاص ننمایند و امثال پرویز خطیبی معلوم‌الحال یا بهائیهای دیگر که سابقه آنها معروف است به مزخرفات خود ادامه دهند.

این احمق‌ها تصور می‌کنند که به این‌گونه تشبثات مرا از ذکر حقایق اسلامی و مبارزه با خرافات منصرف می‌سازند غافل از اینکه هرقدر که تهمت بیشتر زدند و ناسزا بیشتر گفتند بر نشاط و قدرت من افزاید

من در راه اسلام مانند سربازی که هرگاه از میدان جنگ برگشت و زخمی بر نداشت.

شب را باکمال افسردگی به سر می‌برند و خود را دلشاد نگاه می‌دارد تا فردا در میدان جنگ و زخمدار برگردد نه تنها من بلکه تمام رفقایم اینطور هستیم شما تصور میکنید که از فحش دادن روزنامه مبتذله بهرام به خطیب بلیغ و فصیح دانشمند آقای حاجی میرزا عبدالله واعظ مشهور ایشان از وعظ و نصیحت مردم دست میکشند در صورتیکه او می‌داند که پیغمبران و اولیاء در مقابل دشمنان خودشان محل اتهام و طعن و دشنام واقع میشوند چونکه دشمنان در مقابل حج و براهین انبیاء دلیل و حجتی ندارند و به فحش متوسل میشوند.

بدان که امثال حاجی میرزا عبدالله که کاملاً از پیغمبران و ائمه پیروی می‌کنند به فحش امثال شما وقعی نمی‌نهند و برعکس بر عزم و ثبات خودشان می‌افزایند ولکن چقدر بی‌انصافی و بیَ‌مروتی و بی‌وجدانی لازم است به کسی که مدت چهل سال شریک شادی و غم مردم تهران بوده چنین مکافات داده شود ولیکن عجیب نیست علی امام ایشان که مدت ۵۰ سال مردم را خدمت کرد او را عاقبت کشتند و مدت هزار ماه بر منبرها به او فحش دادند معذالک پیروان علی از اقدام خودشان دست نکشیدند و برعکس بر عزمشان افزود چنانچه از وقایع کربلا مشهوداست.

آقای سیاح البته شنیدید که فاتحین جنگ که برای اجرای اصول دموکراسی و محو آثار دیکتاتوری فداکاری بی‌نظیری در مدت شش سال کردند و مخصوصاً وزیر خارجه انگلستان تصریح کردند که دیکتاتوری بهر نحو و بهر شکل در عالم باید محو بشود و مجال نخواهند داد که المیت ها به نحو دیکتاتوری به اکثریت‌ها حکومت و تحکم بنمایند.

بر طبق این اصول ملت ایران ملت مسلمان هست. اصول توحیدی آن محکم است و احتیاج به خدای بشری و بت‌پرستی میرزا حسینعلی ندارد و مجال نخواهد داد که بهائیان بت‌پرست بی‌انصاف بی‌مروت که فتنه‌های سال گذشته را در تمام ایران ایجاد کردند بر اکثریت مسلمان به نحو دیکتاتوری حکومت نمایند و همچنین اقتصادیات اسلامی محکم است و ملت مجال نخواهند داد طرفداران اقتصادیت کارل مارکس که معدودی بیش نیستند به نحو دیکتاتوری تحکم نمایند.

و هکذا حقوق و جزائیات اسلامی محکم است و احتیاجی به قوانین حقوق بشری ندارد و نخواهند گذاشت که قوانین بشری جایگزین قوانین اسلامی بشود و پیروان قوانین مونتسکیوئی بطریق دیکتاتوری بر ملت اسلام تحکم کنند.

شعار ملت ایران این خواهد بود.

محو و نابود باد اصول دیکتاتوری بهر اسم و رسم و طریق و نحو که باشد.

نیست باد حکومت اقلیت‌های دیکتاتور.

 

 

مادامیکه دکتر خوش‌بین پسر منبع بهائیان پست معاونت وزارت دادگستری را دارد محاکمه متهمین شاهرود در دفعه بهائیان صورت قانونی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]