[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] لوتی

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۱

 

آتش گرفتن پپسی کلاه

چهار من پوشال در گوشه یکی از انبارهای پپسی کلاه آتش گرفت و عده‌ای را باسم خرابکاری! به حبس انداخت.

ظریفی میگفت که چون ماهیت پپسی کلاه برای خلق خدا فاش شده بود و مردم فهمیده بودند که این شیشه‌های انداختنی محتوی مایعی است مرکب از سرکه شیره و تفاله هویج و جوش شیرین و شکر زرد سوخته شده بعلاوه‌ی مقداری دارچین و بلادن که استعمالش اعتیادآور است و هرچه در اثر تبلیغات اولیه بازار پپسی کلاه رونق داشت یک هو مواجه با شکست گردید لذا زغمای قوم در محفل مقدس نه نفری! تصمیم گرفتند باسم آتش سوزی و مصاحبه با جراید شروع بیک رشته تبلیغات مجانی بنمایند شاید به کسادی بازار پپسی کلاه خاتمه داده شود.

متاسفانه نقش آنها نگرفت و پپسی کلاه اعتیاد آور از رونق افتاد و کلاهی را که شرکت عظیم‌الشان احباب! برای معتاد کردن مردم درست کرده بودند درسته بر سر خودشان رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]