[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: کيهان

[تاریخ:] ۱۴ اسفند ۶۳

 

يک جاسوس اسرائيل در يزد اعدام شد

شميران: خبرنگار کيهان:

 مسئول روابط عمومی دادستانی کل در امور دادسرای انقلاب اسلامی طی تماسی با خبرنگار ما اعلام کرد:

 بدينوسيله به اطلاع امت شهيدپرور میرساند در پی اقدامات پيگير و فعالانه دادسرای انقلاب اسلامی يزد شخصی بنام روحاللـه بهرامشاهی فرزند گشتاسب باتهام جاسوسی، محاربه و مقابله با جمهوری اسلامی با طراحی عامليت اسرائيل غاصب و صهيونيست جهانی و وارد کردن لطمات اقتصادی با خارج کردن ارز از کشور و ارسال آن توسط محفل ملی بهائيت ايران به اسرائيل غاصب با هدف مقابله و جنگ با مسلمانان جهان با اطلاع کامل و ايجاد جنگ روانی و تبليغات عليه نهادهای انقلاب اسلامی بخصوص دادگاههای انقلاب اسلامی با اخذ دستور مستقيم از رژيم اشغالگر قدس و عضويت در تشکيلات فرقه ضاله بهائيت بحکم دادگاه انقلاب اسلامی يزد محکوم به اعدام شد و پرونده نامبرده از سوی دادگاه عالی به تائید نهائی رسيد و حکم درباره وی در روز ۶ اسفندماه جاری در محوطه دادسرای انقلاب اسلامی يزد بمرحله اجرا درآمد.

 دادستانی کل در امور دادسراهای انقلاب اسلامی به سرسپردگان و خودفروختگان هشدار داد که دادگاههای انقلاب اسلامی قاطعانه با عوامل مزبور برخورد کرده و در صورت دست برنداشتن از اعمال رذيلانه خود با همکاری امت حزباللـه و نيروهای انتظامی شناسائی میشوند و به مجازات خواهند رسيد.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]