[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:]  سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۹ - دوم محرم ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۱۳۹

 

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز: يك سرپرست فرقه ضاله بهائیت در تبریز اعدام شد

تبریز خبرنگار کیهان ۔ یکی از همکاران رژیم منفور پهلوی و سرپرستان فرقه ضاله بهائیت در تبریز بحکم دادگاه انقلاب اسلامی تبريز محکوم به اعدام شد. حکم صادره شب گذشته به مرحله اجرا درآمد.

وی رضا فیروزی (فرزند حسن) نام داشت و جرم او به انحراف کشاندن افکار و اعتقادات جوانان و مردم مسلمان ایران و سرپرستی فرقه ضاله بهائيت و همکاری با رژیم منفور پهلوی و مخالفت صریح با حکومت اسلامی و ارسال کمک مالی به اسرائیل غاصب و همکاری و جاسوسی برای صهیونیستها و جمعآوری مال و ثروت از راههای خلاف شرع مقدس اسلام اعلام شده است.

دادگاه همچنین تمام اموال منقول و غیرمنقول وی و همسر و فرزندانش را نیز مصادره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]