[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۰ – ۱۷ شوال ۱۴۲۲

[شماره:] ۱۷۲۷۵

[صفحه:] ۱۴

 

در مجمع بینالمللی فقه اسلامی مطرح شد:

تکفیر بهاییت و لزوم موضع‌گیری کشورهای اسلامی در برابر این فرقه

سیزدهمین مجمع بینالمللی فقه اسلامی در کویت با صدور قطعنامهای بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار ما، آیتالله تسخیری دیروز ضمن اعلام خبر فوق درباره حضور فعال ایران دراین مجمع گفت: ما ۷ مقاله به مجمع ارائه کردیم و مهمترین تصمیم کنفرانس پیرامون مسأله فلسطین و حقوق بشر بود.

وی با اشاره به اهمیت این مجمع که در آن علمای هشت مذهب مهم اسلامی از ۵۷ کشور جهان حضور دارند گفت: تاکنون ۱۳۰ تصمیم مهم فقهی و فکری در این مجمع گرفته شده است که مورد استقبال کشورهای اسلامی واقع شده است که از جمله این تصمیمها تکفیر بهاییت و لزوم موضعگیری کشورهای اسلامی در برابر این فرقه است.

رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی درباره قطعنامه پایانی این اجلاس گفت: در این قطعنامه بر آزادسازی کلیه سرزمینهای فلسطینی از چنگال صهیونیسم، لزوم پشتیبانی همه جانبه از انتفاضه فلسطین و تشکیل مرکز ویژه حقوق بشر تأکید شده است.

وی در پایان افزود: اجلاس آینده این مجمع در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]