[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] پنج‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۶۳ - ۳ ذیحجه ۱۴۰۴ - ۳۰ آگوست ۱۹۸۴

[شماره:] ۱۲۲۴۳

 

کتاب هوشیاری

در رد بابیه و بهائیه

تأليف دکتر بهرام یاری

هیات پارلمانی آلمان فدرال، دعوت مقامات ایرانی برای بازدید از زندان اوین را نپذیرفت

رد این دعوت در حالی است که هیات مزبور در مذاکرات خود با مقامات ایرانی مساله تبلیغات غرب در مورد حقوق بشر در ایران را مطرح کرده است

تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی: هیئت پارلمانی آلمان فدرال که در ایران بسر میبرد دعوت مقامات ایرانی مبنی بر بازدید از زندان اوین را نپذیرفت.

یکی از همراهان ایرانی هیات که در جریان مذاکرات هیئت سه نفره آلمانی با مقامات ایرانی قرار دارد به خبرنگار ما گفت: رد این دعوت در حالی است که هیئت مزبور مذاکرات خود با مقامات ایرانی مسئله تبلیغات غرب در مورد حقوق بشر در ایران را مطرح کرده است.

متذکر میشود از جمله مواردی که مطبوعات آلمان برای مشوه کردن اذهان عمومی مردم آن کشور نسبت به آنچه در ایران انقلابی میگذرد دائماً مطرح میکنند علاوه بر تبلیغ و طرفداری از تروریستهای منافق برخورد جمهوری اسلامی ایران با فرقه صهیونیستی بهائیت بعنوان یکی از عمدهترین پایگاههای جاسوسی در ایران است.

مسئولین ایرانی که همواره از آشنائی میهمانان خارجی با واقعیاتی که در ایران میگذرد استقبال کرده و میکنند به منظور زدودن القائات سوئی که توسط تبلیغات استکباری جاری میشود از هیئت پارلمانی آلمان دعوت کردند که از زندان اوین و نحوه زندگی و رفتار با تروریستهای زندانی بازدید بعمل آورند. لیکن عدم قبول این دعوت این سئوال را پیش میآورد که آیا واقعاً آنطور که بعضاً ادعا میشود مسئولین غربی مایلند حقایق انقلاب اسلامی را به بینند یا اینکه موضعگیریهای خصمانه آنها به عدونه فقط بخاطر بیاطلاعی از حقایق است.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]