[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۱۳ مرداد ۱۳۸۷

 

(خبر ويژه)

تقدير مركز بهائيان در اسرائيل از شيرين عبادی

مركزيت فرقه صهيونيستي بهائيان در اسرائيل با ارسال نامه ای به شيرين عبادی، از اقدامات وي در برگزاری كنفرانس مطبوعاتي «حق آموزش و پرورش» و نيز مفاد بيانيه پاياني كنفرانس مزبور تقدير كرد و آن را نشان از حسن نيت(!)، صداقت(!) و شجاعت شيرين عبادی و همكارانش دانست!

گفتني است شيرين عبادی كه اقدامات مشكوك خود را در پوشش محفلي موسوم به كانون مدافعان حقوق بشر دنبال مي كند، مهر ماه گذشته از فردي به نام «پرهام اقدسي» به عنوان نماينده دانشجويان بهايی محروم از ورود به دانشگاه برای شركت در كنفرانس موسوم به «حق آموزش و پرورش» دعوت به عمل آورده و در بيانيه پاياني كنفرانس نيز خواستار به رسميت شناختن حقوق جامعه بهائی(!) شده بود.

در گزارش رسمي مركز بهائيان موسوم به بيت العدل اعظم(!) كه در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۷ انتشار يافته از اين اقدام شيرين عبادی به عنوان «صفحه جديدی در تاريخ پيشرفت امر مبارك بهائيت»(!) تجليل شده است!

با اين قبيل اقدامات به آساني مي توان فهميد چرا صهيونيست ها براي اعطای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی تلاش گسترده ای داشتند تا آنجا كه تلاش پيگير و گسترده آنان، ترديد برخی از محافل غربی را نيز برانگيخته بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]