[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] کیهان

[تاریخ:] ۱ مرداد ۱۳۸۷

 

(خبر ويژه)

تكفير حزب صهيونيستي بهائيت از سوی شيخ الازهر

شيخ الازهر مصر بهائيت را گروه ضاله مسمومي خواند كه نبايد زهر آن در جوامع اسلامي پخش شود.

«شيخ محمد سيدالطنطاوي» با اعلام اين موضع افزود، فرقه بهائيت تماماً مخالف دين اسلام است و هيچ كس جايز نيست به عنوان يك دين آن را به رسميت بشناسد، در غير اين صورت از ديد ما اين اقدام به معنای خروج از دين اسلام و تعاليم اديان آسماني است.

الطنطاوي تأكيد كرد، نبايد اجازه داد كه لفظ بهايی در كارت شناسايي هركسي كه خود را بهايی مي داند ذكر شود، زيرا اين به معنای اعتراف به بهائيت به عنوان يك دين است.

الطنطاوي شيخ الازهر با استناد به فتوای سال ۱۹۸۶ «علي جادالحق» شيخ فقيد الازهر، در ادامه سخنان خود به ماهيت صهيونيستی بهائيت اشاره كرد و گفت، بهايی ها برخلاف مسلمانان، شهر «عكا»ی فلسطين [اشغالي] را به جای كعبه، قبله خود قرار داده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]