[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۱ آبان ۱۳۶۰

 

در نماز جمعه قم مطرح شد

۷ سؤال مهم آیتالله جنتی از انجمن ضد بهائیت

...حجتالاسلام جنتی در بخش دیگری از خطبه اول ضمن مطرح کردن سؤالات مردم از اعضاء انجمن ضد بهائیت خواست موضع خود را نسبت به ولایت فقیه روشن کنند و اگر مدعی پذیرش این اصل و تغییر بینش قبلی خود هستند صادقانه بیان نمایند و همچنین اصرار خود بر دست اندازی بر اطلاعات و استفاده انحصاری از آن را بیان کنند.

وی همچنین دلیل تکیه این گروه را در مبارزه با ضد انقلاب چپ و غفلت از ضد انقلاب راست و امریکای جهانخوار جویا شد و مجوز شرعی و قانونی آنان در امر استفاده از امکانات دولتی برای جریانهای گروهی را خواستار گردید تا با روشن شدن این سؤالات و نیز سؤالات دیگر مردم تکلیف خود را نسبت به آنان بدانند. امام جمعه موقت قم سؤالات مردم درباره انجمن ضد بهائیت را بدین شرح مطرح کرد:

۱- شما قبل از انقلاب ولایت فقیه را قبول نداشتید و خارج از انقلاب و یا مخالف انقلاب بودید و یا بیتفاوت نسبت به انقلاب آیا شما خط عوض کردهاید یا نه؟

۲ - آیا حاضرید اعتراف کنید که خط سابقتان غلط بوده است، اگر نه پس خط عوض نکردهاید و معلوم میشود تاکتیکی خط را قبول کردهاید...

...۳- شما سابقاً در رابطه با بهائیت کار میکردید و میگفتید اینها برای اسلام خطر دارند و ما هم میگفتیم میدانیم خطر دارند. میگفتید با اسرائیل مربوطند و ما هم میدانستیم و هر چه شما میگفتید ما هم قبول داشتیم. ما میگفتیم باید ریشههای آنها را از بین برد لیکن شما شاخه و برگهای آنها را میزدید. بسیار خوب حالا فعلاً ریشه برافتاد و امروز در جو نظام جمهوری اسلامی محلی ندارند و فضای جمهوری اسلامی به بهائی و ضد اسلام مجال تنفس نمیدهد، شما الان رسالتتان در این تشکیلات چیست؟ رسالت سابقتان محرز، رسالت امروزتان چیست؟...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]