[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۸ مرداد ۱۳۸۷

 

(خبر ويژه)

سران فرقه بهايي: نزديك بود از خوشحالي بتركيم

سران فرقه بهايي مستقر در فلسطين اشغالي ضمن اذعان به تبادل گزارش با بهائيان دستگير شده در ايران مدعي شدند اين روابط قانوني و طبيعي است.

اين فرقه صهيونيستي در بيانيه صادره اعتراف ۷ تن از عناصر بهايي دستگير شده به همكاري و جاسوسي براي رژيم صهيونيستي را انكار كرد و در عين حال مدعي شد بهاءالله رئيس فرقه بهائيت چون ۷۰ سال قبل از تاسيس اسرائيل به فلسطين رفته، بنابراين بهائيت وابسته به اسرائيل نيست. سران بهائيت البته توضيح نداده اند كه ۶۰ سال پس از تاسيس رژيم نامشروع و جعلي صهيونيستي، در اين كشور اشغال شده چه مي كنند و چگونه از حمايت هاي خاص اين رژيم در فعاليت آزادانه برخوردارند؟!

بيانيه سران فرقه بهائيت همچنين به رغم انكار قدرداني از عبادي اذعان كرد گروه بهائيان ايراني از حمايت گروه وابسته به شيرين عبادي نسبت به حق تحصيل بهائيان چنان مسرور شدند كه در تماس با بيت العدل اعظم مركز جهاني بهائيت اين خبر را اطلاع دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]