[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۱۹ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۶۷۲

 

تایمز لندن میگوید:

دولت ایران موفق شده از مداخله محافل غیر مسئول در امور سیاسی جلوگیری کند

روزنامه تایمز لندن در شماره مورخه ۳۰ ماه اوت از قول خبرنگار خود در تهران مینویسد با وجود آنکه امسال در روزهای عاشورا تاسوعا که بمناسبت شهادت حضرت امام حسین نوه پیغمبر اسلام از طرف شیعیان عزاداری بعمل میاید جمعیت بیسابقه‌ای دد [در] تهران و قم مرکز آیةالله بروجردی عالیترین مرجع تقلید شیعیان در عزاداری شرکت نمودند مراسم مذهبی مزبور در تهران و قم و بطور کلی در سراسر کشور بدون هیچگونه حادثه‌ای برگزار گردید

در همه جا برای جلوگیری از وقایع ناگوار مأمورین انتظامی گمارده شده بودند و به فلسفی واعظ که چندی قبل مردم را ببهانه مبارزه علیه بهائیها تحریک نموده بود اجازه سخنرانی از رادیو داده نشد خبرنگار تایمز اضافه میکند از قرائن و آثار استنباط میشود که دولت موفق شده از مداخله محافل غیر مسئول در امور سیاسی جلوگیری نماید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]