[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۲ – ۷ ذیقعده ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۱۹۴۲

[صفحه:] ۲۶

 

مروری بر دیدگاه و عملکرد انجمن حجتیه (۵)

بخش پنجم

اعلام تعطیلی انجمن حجتیه

تنها راه گریز از انحلال

«اینهایی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و میخواهند به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اسلام به اسم خلق، به اسم ملت کار بکنند، اینها را ببینید چه میکنند. ممکن است من هی بگویم اسلام، هي بگویم، فدائی اسلام و فدائی خلق و هی بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق این حرفها را بزنم لكن وقتی که اعمال من را شما ملاحظه بکنید ببینید که از اول من مخالفت کردم...»

انجمن حجتیه در گذشته با غیر قابل شکست دانستن آمریکا و رژیم او معتقد بود تا زمان حکومت حضرت مهدی(عج) باید زیر نظر رژیم و با کسب اجازه از مقامات مسئول تبلیغات دینی و جلسات ضد بهائیت را برای حفظ دین و نام زمان تشکیل داد...

اگر بخواهیم در دو جمله مختصر ویژگی تز انجمن و خط امام را ترسیم کنیم باید گفت تز انجمن میگفت بخاطر دین باید با رژیم دست نشانده شیطان بزرگ کنار آمد ولو اینکه اصل دین را این رژیم در عمل در جامعه از بین میبرد، و خط امام معتقد بود هر گونه سازش با این رژیم ضد دین، خیانت به اسلام و مسلمین است. انجمن ضد بهائیت برای حقانیت گفتههای خود در عمل به تشکیل جلسات ضد بهائیت و مسلمان نمودن چند بهائی در سال دلخوش نموده بود؛ و خط امام نیز اشاعه روز بروز فحشاء منکرات و بیدینی جوانان و حتی نفوذ بهائیت و صهیونیزم در حاکمیت را دلیل بر بیاثر بودن راه انجمن میدانست. و با اینکه این دو راه در مضمون و محتوا فرقهای بسیار اساسی و غیر قابل قیاس با یکدیگر داشتند و خط امام راهی را دنبال مینمود که انجمن ضد بهائیت از فکر آن هم بر خود میلرزید...

 

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و استقرار حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه و نابودی طبیعی بهائیت و صهیونیزم در ایران اسلامی و قدرت یافتن اسلام در نابودی کفر جهانی خط بطلان به تبلیغات سوء انجمن بر علیه خط امام و موجه جلوه دادن تز انجمن کشید...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]