[اطلاعات در مورد روزنامه از پخش مطالب جراید در حاشیه صفحه]

[روزنامه:] کیهان

شماره خصوصی ۲۵۷

موضوع: نزاع

مورخ ۲۹/۳/۱۳۲۵

صفحه اول، ستون دوم

شماره ۹۸۵

امضاء [امضا]

 

به قلم م. ندیمی لیسانسیه حقوق

 

نزاع و قتل و غارت بین مسلمین و بهائی‌ها

 

روز ۱۷ مردادماه ۱۳۲۳ واقعه‌ای در شاهرود اتفاق افتاد که منجر به قتل سه نفر بهائی و یک نفر مسلمان شد. این موضوع فعلاً در دادگاه جنائی مطرح و در شرف اتمام است. ما بدواً برای اطلاع کامل خوانندگان، ادعانامه دادستان شاهرود را عیناً در اینجا نقل می‌کنیم:

دیوان عالی جنائی استان ۱ و ۲ تهران

واقعه روز ۱۷ مرداد ۲۳ در شاهرود دنبال یک‌رشته عملیات و اقدام عاری از تدبیری به وقوع پیوست. از طرف عدۀ بهائی مهاجر و مسافر از چندی قبل از تاریخ واقعه، به‌منظور تبلیغ مرام و توسعه مسلک در این شهر انجام می‌یافت که این‌جانب از نظر احتراز از تطویل کلام و تکرار مندرجات قرارهای بازپرس از ذکر خصوصیت آن صرف‌نظر و توجه هیئت محترم حاکمه را به مقدمه قرار مذکور (از صفحه دوم به بعد) معطوف و خلاصه به‌ عرض می‌رسانم، به‌موجب مدارک و اسنادی که ضمیمۀ پروندۀ حاضر است. (رونوشت مراسلات پرونده فرمانداری شاهرود ضمیمه است.)

از نیمۀ دوم سال ۲۲ به اداره فرمانداری و اداره ژاندارمری شاهرود اطلاع می‌رسد که عدۀ سنگسری بهائی به میامی ده فرسخی شاهرود مهاجرت و در آن محل شروع به تبلیغ اهالی و توزیع کتب و اوراق مذهبی نموده و این رفتار آن‌ها موجب اختلال آرامش آن حدود و شکایات و نارضایتی واقع و مردم برای بیرون کردن آن‌ها بدوائر محلی مراجعه نموده‌اند. نامۀ ادارۀ ژاندارمری به عنوان فرمانداری شاهرود می‌نویسد بهائیان طبق اطلاع از میامی خارج و فعلاً در منطقه شاهرود می‌باشند- در خلال این احوال یک عده از کارمندان بهائی در شهر ظاهراً کارمند اداره و باطناً به‌منظور تبلیغ دست به اقداماتی می‌زنند که موجب تنفر و رنجش اهالی واقع می‌شود اداره شهربانی طی نامه‌ای به اداره ژاندارمری اطلاع می‌دهد که چند روز است جمعیت بهائیها در شاهرود تشکیل و در منزل نادری رئیس دخانیات و رهبانی معاون خواربار جلساتی تشکیل و صاحبان منزل به معیت خانم‌های خود به ارشاد و تبلیغ حاضرین اقدام می‌نمایند آن عده سنگسری فوق‌الذکر پس از رانده شدن از میامی در شاهرود به کمک و تقویت کارمندان هم‌مسلک خود (اسامی آنها در قرار بازپرس مندرج است) شروع به تعقیب منظور خویش نموده و دامنه عملیات خود را توسعه می‌دهند محفل بهائی رسماً دائر و انجمن‌هایی ترتیب و علناً مشغول تبلیغ و از تظاهر و تجاسرهم خودداری نمی‌نمودند به‌طوری‌که این اقدامات کم‌کم صورت بغرنجی به خود گرفت و صورت نقار اهالی بآنها پیدا کرد و زمزمه آغاز گردید پرونده‌های واصله از اداره شهربانی متضمن شکوائیه علی بیک‌زاد، شاگرد راننده به اینکه در سر خرید خربزه ولی اله سبحانی سنگسری با چاقو بوی حمله نموده به شعائر اسلامی و مسلمین علناً فحاشی و هتاکی نموده است. بقیه در شماره بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]