[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۶۱ – ۲۰ ربیعالاول ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۱۷۶۵

[صفحه:] ۳

 

وزرای بازرگانی و بهداری به سئوالات دو تن از نمایندگان مجلس پاسخ گفتند

گزارش مجلس

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که دیروز بریاست علیاکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ماده هشتم طرح قانونی روابط موجر و مستأجر تصویب شد. در همین جلسه وزرای بازرگانی و بهداری به سئوال دو تن از نمایندگان پاسخ گفتند. کاظم نوروزی نماینده مردم آمل اولین سخنران پیش از دستور طی سخنانی به پیام اخیر امام امت اشاره کرد و گفت:...

...ناطق با بیان سوء استفاده هائی که از طرف بعضی از مدیران فرصت طلب اعمال میگردد، گفت: باید به آنان فهمانده شود که اجازه باندبازی و سوء استفاده و اسراف و تبذیر و فعال مایشائی به آنان داده نخواهد شد.

وی ضمن قدردانی از مسئولین قوه قضائیه در جهت اجرای فرمان اخیر امام افزود: امیدواریم قوه قضائیه با قاطعیت راه هرگونه سوء استفاده از پیام امام را به روی جریانات انحرافی و فرصت طلبهای ابنالوقت ببندد. ناطق در بخش دیگری از سخنانش به روش مبارزه با افکار انحرافی پرداخت و گفت: برای مبارزه با افکار انحرافی باید زمینه پذیرش آنرا در جامعه کور کرد وگرنه مبارزه با معلول همانست که انجمن حجتیه بمدت سی سال بصورت خیالی و بعنوان سرگرمی با بهائیت داشت که نتیجه معکوس آنرا مشاهده کردیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]