[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۰- ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۲۷۳

[صفحه:] ۳

 

طاغوتی‌ها هنوز هم فعالند!

خواهر یکی از وزرای بهداری زمان طاغوت که از اول انقلاب تاکنون بارها به خارج سفر کرده و بتدریج مبالغ هنگفتی از دارائی‌های برادرش را بخارج منتقل کرده است چند روز است بار دیگر به تهران بازگشته و ضمن انواع فعالیت‌های ضدانقلابی و خروج ارز یک محفل بهائی‌گری هم در اطراف [پل] تاج دارند. دست اینها را چرا از انقلاب ما کوتاه نمیکنند؟ بسیاری از طاغوتی‌های فراری بوسیله اقوام درجه یک خود مانند خواهر و برادر و غیره که ظاهراً چون کاره‌ای نبودند مورد سوءظن هم نیستند پس از انقلاب ثروت‌های خود را خارج کردند.

یک خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]